Huurstijging gemiddeld 2,3% bij sociale woningen 3B

Lansingerland – 14 september

De huren in Nederland zijn dit jaar gemiddeld met 2,9% gestegen.In de regio’s Rotterdam en Den Haag stegen ze zelfs nog sterker. Daarom sprak RTVLansingerland met Hanneke Vliet, directeur-bestuurder van 3B wonen en Frans Schwiebbe, adviseur huurbeleid.

door Yvette Gabler en Bart Jutte

Huurstijging 3B lager dan landelijk

De huurverhoging voor huurders bij 3B kwam dit jaar jaar uit op 2,3%. De gemiddelde landelijke huurverhoging is 2,6% voor sociale woningen. De afspraak die de woningcorporaties onderling hebben gemaakt, is om de inflatie te volgen met de huurverhoging. Die was dit jaar groter dan voorgaande jaren, onder andere door BTW-verhogingen.

Achter het gemiddeld van 2,3% huurverhoging voor huurders gaan grote verschillen schuil. “Heel veel hebben 0 verhoging”, aldus Hanneke Vliet “en een aantal hebben 5.1% gekregen”. De redenen hiervoor zijn divers. Zo speelt de kwaliteit-prijs verhouding van de woning een rol. De kwaliteit van de woningen van 3B is relatief hoog. Wat een redelijke huur is, wordt bepaald op basis van een landelijk puntensysteem. “Als je qua huur ver afzit van wat redelijk zou zijn voor de kwaliteit van de woning, dan is de stijging hoger, dan wanneer je al aan die grens zit”, licht Frans Schwiebbe toe. Nu komen huurverschillen voor tussen twee buren van wel 40% tot 50%. In die gevallen wordt de huur sterker verhoogd bij de huurder die weinig betaald.

3B houdt ook rekening met de huurtoeslag. Als een huur te hoog wordt, kunnen bewoners geen huurtoeslag meer aanvragen en dat wil de woningcorporatie voorkomen. Schwiebbe legt ook uit dat de huurtoeslag ook toeneemt als de huur stijgt. Een huurverhoging van 2,3% krijgt een huurder dan weer (deels) terug in de vorm van huursubsidie.

Maatwerk bij financiële problemen

Huurders kunnen natuurlijk financieel klem komen te zitten. In dat geval zoekt 3B een oplossing op maat. Zo zijn 33 huurders geholpen die hun inkomsten door de coronacrisis sterk zagen teruglopen. Huurbevriezing en sinds kort ook huurverlaging zijn opties. Vliet en Schwiebbe roepen huurders eensgezind op om vooral aan de bel te trekken als de huur een financieel probleem is of wordt: “Als je ergens mee zit kom!”.

Weinig sociale huurwoningen in Lansingerland

De gemeente Lansingerland telt relatief weinig sociale huurwoningen. Het percentage sociale huurwoningen ligt onder de 20% van het totaal aantal woningen. Dit is laag in de regio, zeker in vergelijking met grote steden zoals Rotterdam. Daar ligt het percentage sociale huurwoningen rond de 45%. 3B Wonen beheert in Lansingerland circa 4400 woningen, waaronder 4163 sociale huurwoningen (cijfers 2019). De overige woningen hebben een huur die hoger is dan €720 en vallen in de vrije sector.

De onbalans tussen vraag en aanbod van sociale woningen is terug te zien in het aantal reacties op woningen die beschikbaar komen. 200 reacties is niet uitzonderlijk. Schwiebbe geeft aan dat het hierbij niet alleen om woningen voor starters of senioren gaat, ook eengezinswoningen zijn erg gewild. De druk leidt ertoe dat zelfs inwoners die met urgentie een woning nodig hebben, buiten de boot kunnen vallen. Zo zijn er schrijnende gevallen van personen die dakloos zijn geraakt.

Schwiebbe wil nog wel een mythe uit de wereld helpen: “Wij worden niet overspoeld door Rotterdammers”. In de praktijk gaat zo’n 50% van de woningen die vrijkomen naar Lansingerlanders en komt 50% elders vandaan. En als nieuwe inwoners al uit Rotterdam komen, dan komen ze vaak uit wijken in Rotterdam-Noord die tegen Lansingerland aanliggen.

Nieuwbouwplannen

“We hebben gewoon te weinig”, stelt directeur Vliet als het gaat om sociale woningen. Daarom is 3B bezig met een plan voor 1020 nieuwe woningen. Die moeten tussen nu en 2030 worden gebouwd. De vraag is daarbij leidend en 3B richt zich op twee groepen huurders: de groep die huurtoeslag nodig heeft en de groep die daar net boven zit.