Privacybeleid

Stichting RTV Lansingerland, gevestigd aan Bergweg Noord 41, 2661 CM Bergschenhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting RTV Lansingerland
Postbus 210
2650 AE Berkel en Rodenrijs

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming voor RTV Lansingerland.
Hij/zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken geen persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze website.
Daardoor worden bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens ook niet opgeslagen.

Als u via e-mail reageert naar een van de vermelde reactiecontacten, wordt uw e-mail gebruikt om de relevante afdeling met u in contact te laten komen. Na afhandeling worden de mails maximaal één jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij verstrekken je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze contacten met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website rtvansingerland.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Conform de privacywetgeving heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting RTV Lansingerland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de e-mailcorrespondentie die wij met u hebben gevoerd en opgeslagen hebben in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen naar een door u op te geven organisatie.
U dient dit verzoek per e-mail in te dienen naar het adres [email protected].

Stichting RTV Lansingerland wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting RTV Lansingerland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Dit privacystatement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 mei 2018.