PBO leden (vrijwilligersfunctie)

Introductie

Een publieke lokale omroep heeft de functie om voor de gemeente waarvoor zij omroep is een media-aanbod te verzorgen. Het beleid van het media-aanbod wordt in principe bepaald door het

Programmabeleidsbepalend orgaan (PBO). De leden van dit orgaan dienen de in de gemeente belangrijkste maatschappelijke geledingen te vertegenwoordigen. Conform de statuten van RTV Lansingerland moeten er minimaal 5 vertegenwoordigers zijn. Omdat een aantal leden te kennen hebben gegeven binnenkort het PBO te verlaten zijn we op zoek naar personen die in het PBO zitting willen nemen.

Positie en taak Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO) In de wet staat dat het PBO het beleid bepaalt, maar in de praktijk werkt het bij bijna geen enkele omroep zo. De reden is dat deze mensen niet zelf bij de omroep (mogen) werken. Daardoor staan ze nooit zelf met “de voeten in de modder”. Wat wel kan, en wat in de praktijk wel werkt, is dat vanuit het PBO aandacht kan worden gevraagd voor verschillende onderwerpen. Wat is van belang om in beeld te brengen of voor de microfoon te krijgen? Op die manier kan het PBO een stimulerende rol spelen bij het maken van programma’s. Het PBO is geen wassen neus. Als het PBO de gemeente een negatief advies geeft over de werking van de omroep, dan kan de gemeente op basis van dat advies besluiten niet meer of op andere manier met de omroep verder te gaan. In het jaar dat een hernieuwde aanvraag van de zendvergunning moet worden gedaan, zou dat kunnen betekenen dat de omroep geen nieuwe zendvergunning krijgt. In de praktijk wordt gevraagd om op gezette tijden naar de programma’s van RTV Lansingerland te luisteren dan wel te kijken en over het aanbod na te denken. Klopt dit met wat de omroep uit zou moeten zenden? Mis je onderwerpen? Komen sommige onderwerpen te veel aan bod? Wat voor soort programma’s dan wel onderwerpen zouden nog aan bod mogen/kunnen komen? RTV Lansingerland maakt ongeveer een uur per maand tv. Dat zou bij te houden moeten zijn. Heel wat meer radio. Dat is niet bij te houden, maar programma’s draaien weer voor langere tijd. Steekproefsgewijs luisteren is dan al voldoende.

Behalve dat het PBO in principe 1 x per kwartaal (’s avonds) vergadert, bepaalt een lid zelf hoeveel tijd het eraan besteedt. Daar staat geen norm op.

Overzicht gewenste vertegenwoordiging
• agrarische sector; • etnische en culturele minderheden; • kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag; • maatschappelijke zorg en welzijn; • onderwijs en educatie; • sport en recreatie; (is vervuld) • cultuur en kunst, (is voorlopig vervuld); • jongeren; • ouderen; • vrouwen(organisaties); • ondernemers (is vervuld); • werknemers; Meer weten of aanmelden? Stuur een mailtje naar [email protected] en ontdek de wereld van de media!