Bomen voor alle Lansingerlanders

Tijdens de behandeling van de kaderbrief op donderdag 4 juli diende D66 samen met WIJ Lansingerland een motie in om gratis bomen ter beschikking te stellen aan de inwoners van Lansingerland. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen!

Voorbeeld uit Zoetermeer
D66 Zoetermeer stelde vorig jaar voor om gratis bomen ter beschikking te stellen. Een spannend, maar zeer succesvol experiment! Waar de verwachting was dat ongeveer 600 bomen aangevraagd zouden worden, werden uiteindelijk meer dan drie keer zoveel bomen aangevraagd. Dit inspireerde D66 om een soortgelijke actie in Lansingerland te organiseren en te leren van het succes bij onze buren.

Waarom bomen?
Het klimaat wordt steeds grilliger. Lange perioden van droogte of juist zware neerslag wisselen elkaar af door de klimaatcrisis. Om de effecten hiervan te beperken, is het noodzakelijk om meer groen te creëren in de gemeente. Bomen zorgen ervoor dat de temperatuur afneemt als het warm is, terwijl ze water vasthouden als het regent.

Meer groen in tuinen én in de buitenruimte
“We willen het graag zo makkelijk mogelijk maken om tuinen minder ‘versteend’ te maken”, stelt raadslid Brecht Weerheijm van D66. “Tegels eruit, bomen erin – dat is het uitgangspunt!”. Ook in de publieke buitenruimte is meer groen nodig – maar de tuinen van inwoners moeten niet vergeten worden. D66 vindt dat de gemeente hierbij inwoners, zeker met een kleine beurs, kan ondersteunen.

Verschillende soorten
Net als in Zoetermeer wil D66 dat er meerdere typen bomen beschikbaar zijn: kleine boompjes voor waar niet zoveel ruimte is, en juist bomen die nog jaren zullen groeien voor plekken waar meer ruimte is. Weerheijm: “Dit is een eenmalige investering door de gemeente, maar met jarenlange positieve gevolgen!”

Het vervolg
Nu de motie is aangenomen, moet het college aan de slag met de uitvoering ervan. Naar verwachting komt het college bij de begroting in het najaar met een voorstel voor de gratis bomen.