Herplanting bomen aan Zuidersingel ter discussie

Berkel en Rodenrijs – De herplanting van bomen aan de Zuidersingel in Berkel en Rodenrijs is een heet hangijzer geworden. Na het verlenen van een kapvergunning in 2021 beloofde de gemeente herplanting binnen hetzelfde perceel. Drie jaar later blijkt dit door ondergrondse infrastructuur niet mogelijk, tot grote teleurstelling van bewoners.

Bewoners teleurgesteld
De situatie heeft geleid tot teleurstelling bij de bewoners, die erop hadden gerekend dat hun straat weer groen zou worden. Na een groen onderzoek werd duidelijk dat het aanplanten van nieuwe bomen op deze locatie mogelijk is, zelfs met de ondergrondse infrastructuur. De reconstructie van de straat zou een kans bieden om een toekomstbestendige situatie voor de komende vijftig jaar te creëren.

Pieter Gjaltema, bewoner van de Zuidersingel, legt uit: “We hadden vijftig volwassen populieren die vanwege hun slechte staat gekapt moesten worden. Er was een kapvergunning aangevraagd met de voorwaarde dat er herplanting zou plaatsvinden. De gemeente heeft echter fouten gemaakt in de voorbereiding door geen overleg te voeren met nutsbedrijven, waardoor herplanting nu niet meer mogelijk is.”

Hoewel de gemeente de fout erkent, biedt dit weinig troost aan de bewoners die hadden gerekend op een groene herplanting. “Het is nu een rechte streep asfalt geworden. De reconstructie is voor ons geen verbetering,” aldus Gjaltema.

Verhaal gaat verder onder de foto.

Discussie in de raad
Tijdens een commissievergadering spraken de fracties van het CDA, Leefbaar 3B, VVD, en D66 zich uit over de situatie. Er werden alternatieve oplossingen besproken, zoals een second opinion over herplanting of het herstel van het groene karakter met andere middelen. De kostenraming voor mogelijke omlegging van leidingen bedraagt €145.000.

Reacties van de politieke partijen
“Een kale weg is onacceptabel,” stelt het CDA. Leefbaar 3B geeft aan dat er gezocht moet worden naar een oplossing. “Ongeacht de kosten”. Dat stelt ook PvdA. “De gemeente moet de fout herstellen, ook als dat geld kost.”.  “Afspraak is afspraak. Er moet een financieel voorstel komen.” stelt het VVD. De ChristenUnie kijkt ook naar het klimaat. “Bekijk ook de mogelijkheden voor een klimaatbestendige straat.” Dat onderschrijft GroenLinks “Bomen zijn belangrijk, kosten zijn minder relevant.” De fracties zijn duidelijk. Er moet gezocht worden naar een oplossing. “Samen met bewoners naar een oplossing zoeken.” stelt WIJ Lansingerland.

Reactie wethouder
Wethouder Titia Cnossen erkende de frustratie van bewoners en stelde dat de bomen waarschijnlijk niet terugkomen, maar beloofde alternatieve oplossingen te onderzoeken, zoals het planten van heesters.”Hoewel de toezegging van de wethouder enige geruststelling bood, bleef er bij de fractieleden bezorgdheid,” aldus Ineke den Heijer van D66. “Het is bijzonder jammer dat de bomen niet terugkomen, vooral voor de bewoners.”