Plannen gepresenteerd voor de aanpak verkeersproblematiek N209.

Lansingerland – De gemeente Lansingerland heeft onlangs de resultaten gepresenteerd van het multimodaal mobiliteitsonderzoek voor de N209 en het bedrijventerrein Klappolder. Dit onderzoek, uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, richt zich op de huidige en toekomstige verkeersproblemen en stelt een reeks maatregelen voor om deze aan te pakken. Met het onderzoek wil de gemeente komende maanden de aanpak gaan bepalen richting belanghebbenden en met name de Provincie Zuid-Holland. 

Huidige en toekomstige verkeersproblemen
Uit het rapport blijkt dat de N209 momenteel al kampt met veel verkeer, wat in de spits tot flinke vertragingen leidt. Gemiddelde snelheden liggen vaak ver onder de streefwaarde van 50 km/u. Zonder maatregelen zal de verkeersdruk de komende jaren verder toenemen, met wachtrijen die kunnen oplopen tot meer dan 10 minuten. Ook op het bedrijventerrein Klappolder zijn er problemen, zoals onveilige oversteekplaatsen voor fietsers en een gebrek aan voorzieningen voor voetgangers en fietsers.

Geadviseerde maatregelen
De voorgestelde oplossingen variëren van korte- tot langetermijnmaatregelen. Op korte termijn wordt onder andere geadviseerd om het gebruik van openbaar vervoer en fietsen te stimuleren door financiële prikkels en betere infrastructuur, zoals fietsbruggen. Op middellange termijn wordt voorgesteld om slimme logistieke systemen te gebruiken om de verkeersstromen beter te beheren en de verkeersveiligheid te verbeteren door het herontwerpen van het entreegebied van Klappolder, met name de kruisingen met de N209 en de Hoefweg​. Voor de lange termijn worden grote aanpassingen aan de infrastructuur voorgesteld, zoals een éénrichtingsweg bij de hoofdingang van Klappolder en een nieuwe verkeerslichtenregeling bij de kruising Bleiswijk-Zuid​​.

Een opvallend voorstel is het verlagen van de maximumsnelheid op de N209 naar 60 km/u. Dit moet de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren, maar de vraag is of deze maatregel voldoende zal zijn om de geluidsoverlast en luchtvervuiling echt te verminderen. Bovendien kan deze snelheidsverlaging juist tot meer filevorming op de N209 leiden, waardoor de maatregel averechts zou kunnen uitpakken.

Hoe haalbaar zijn de voorgestelde maatregelen?
Een belangrijke vraag is of de gemeente wel genoeg geld heeft om de voorgestelde maatregelen uit te voeren. De kosten voor nieuwe infrastructuur, zoals een fietstunnel onder de N209 bij Bleiswijk-Zuid en een bypass bij de rotonde van het gemeentehuis, zijn hoog en lopen in de miljoenen euro’s.

Daarnaast is er twijfel over de effectiviteit van sommige maatregelen. Het verlagen van de maximumsnelheid op de N209 naar 60 km/u en het plaatsen van geluidschermen zijn goedbedoelde adviezen, maar het is nog onduidelijk of deze maatregelen voldoende zullen zijn om de geluidsoverlast en luchtvervuiling echt te verminderen. Bovendien kan het verlagen van de maximumsnelheid tot 60 km/u mogelijk leiden tot meer verkeersopstoppingen, wat de problemen juist kan verergeren.

Een ander punt van zorg is het openbaar vervoer. Hoewel OV als oplossing wordt aangedragen, laat de fijnmazigheid van het openbaar vervoer in Lansingerland te wensen over. Bovendien heeft de RET onlangs nog aangekondigd de rijtijden en frequentie van sommige lijnen te verminderen en zelfs bepaalde routes en haltes te schrappen. Hierdoor lijkt het OV niet een heel goed alternatief om de druk op de N209 te verlichten.

Nog genoeg vragen
Het multimodaal mobiliteitsonderzoek biedt een uitgebreide blik op de huidige en toekomstige verkeersproblemen in Lansingerland en doet gedurfde voorstellen om deze aan te pakken. Maar er zijn nog genoeg vragen over de haalbaarheid en effectiviteit van deze maatregelen.

Voor meer gedetailleerde informatie en de volledige rapporten kunt u terecht op de website van de gemeente Lansingerland.

https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/fa7df3e6-82b1-4ede-9959-c339c8eb5c2b