Onderzoek naar geschikte locaties voor zonnepanelen langs snelweg A12 in Zuid-Holland

Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, RES-regio’s en gemeenten onderzoeken of er geschikte locaties zijn voor zonnepanelen langs de snelweg A12 in Zuid-Holland. Dit initiatief maakt deel uit van het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER), waarbij de overheid gronden beschikbaar stelt voor energieprojecten. De A12 kenmerkt zich door zowel een stedelijke als een groene omgeving en heeft een lengte van ongeveer 45 kilometer, van centrum Den Haag tot de provinciegrens bij Woerden. Ook wordt een deel van de A13 bij Delft meegenomen vanuit een ander OER-project dat tijdelijk gepauzeerd is.

Ruimte en doelstellingen
Nederland is dichtbebouwd. Door rijksgronden langs de A12 en A13 beschikbaar te stellen en andere overheidsgronden te gebruiken, ontstaan er kansen voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit draagt bij aan het behalen van de energiedoelen van de Regionale Energie Strategieën (RES) van Rotterdam-Den Haag en Midden-Holland.

Voorverkenning en intentieverklaring
In het najaar van 2023 begon een vooronderzoek naar het project, waarbij werd gekeken hoeveel ruimte er is voor zonnepanelen. De uitkomst was positief, dus is er besloten om verder onderzoek te doen. Bestuurders hebben nu een intentieverklaring getekend voor de volgende fase. In deze fase wordt gekeken naar waar de zonnepanelen kunnen komen, hoe ze in het landschap passen, hoe groot het project wordt, en of het project financieel haalbaar is.

Betrokkenheid van de omgeving
Tijdens de volgende fase worden omwonenden geïnformeerd en betrokken bij de plannen (naar verwachting medio 2025). Ook wordt gekeken hoe de omgeving financieel kan meeprofiteren of mede-eigenaar kan worden. Gemeenten moeten hiervoor beleid opstellen, mogelijk speciaal gericht op dit project, omdat het meerdere gemeenten betreft.

Betrokken partijen
Het OER-project A12 Zuid-Holland is een samenwerking tussen de gemeenten Den Haag, Delft (A13), Zoetermeer, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, Gouda en Bodegraven-Reeuwijk, de provincie Zuid-Holland, de RES-regio’s Rotterdam Den Haag en Midden-Holland, ProRail en Rijkswaterstaat-regio West-Nederland-Zuid (WNZ). Verder zijn Rijkswaterstaat (RWS), Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij het project betrokken.