Statushouders krijgen een inkijkje bij de raadsvergadering

Afgelopen donderdagavond kregen statushouders in de gemeente Lansingerland een bijzondere kans: zij woonden een raadsvergadering bij. Deze groep nieuwkomers, die in de gemeente wonen en werken, wordt begeleid bij hun inburgering door consulente Wilma Weststrate. “Het is belangrijk dat zij zien hoe een democratisch proces werkt, omdat dat niet overal ter wereld vanzelfsprekend is,” aldus Weststrate.

De statushouders kwamen uit diverse achtergronden, sommigen zijn hier voor gezinshereniging, anderen als arbeidsmigranten. Het bijwonen van de raadsvergadering is een onderdeel van hun inburgeringscursus. “In Nederland vinden we het normaal dat een burgemeester de vergadering voorzit, dat raadsleden van verschillende partijen hun zegje doen, en dat alles met respect en gelijkheid gebeurt. Dat is niet overal ter wereld zo.” legt Weststrate uit.

De statushouders waren onder de indruk van wat zij zagen. “Ik wist niet dat de burgemeester zo vrij rondliep en dat je zelfs met hem op de foto kunt,” zegt Tuba, een van de statushouders uit Turkije. “Het is goed om te zien hoe het democratische proces werkt in de gemeente waar ik nu woon.”

Wilma Weststrate benadrukt het belang van deze ervaring voor de nieuwkomers. “Het is een eerste indruk van het democratische proces. Hierdoor begrijpen ze beter waar het om gaat tijdens verkiezingen en waarom er posters hangen in de steden en dorpen. Het helpt hen om zich meer betrokken te voelen bij de gemeenschap.”

De statushouders waren niet alleen verbaasd over de toegankelijkheid van de lokale politici, maar ook over de complexiteit van de onderwerpen die werden besproken. “Er werden veel moeilijke woorden gebruikt.” zegt Tuba. “Ik ben nu op taalniveau B1, maar ik begrijp nog niet alles. Misschien zouden de raadsleden wat eenvoudiger taal kunnen gebruiken als er gasten zijn, zodat iedereen het beter kan volgen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Wilma Weststrate voegt toe: “Het is geweldig dat we elke keer weer gast van de raad kunnen zijn en dat er steeds meer belangstelling vanuit de raad is. Dit zorgt ervoor dat deze mensen zich welkom voelen en erkennen dat ze erbij horen.”

De statushouders gaven aan wat zij nog willen leren tijdens hun inburgering. “Ik wil meer leren over het politieke systeem en mijn Nederlands verbeteren.” vertelt Tuba. “Er zijn veel mogelijkheden, zoals taalcafés en taalmaatjes, maar het is vooral belangrijk om veel te praten met Nederlanders.”

Het bezoek aan de raadsvergadering heeft de statushouders een waardevolle inkijk gegeven in de Nederlandse democratie en hen gemotiveerd om zich verder in te zetten voor hun inburgering. “Ik ben blij dat ik hier ben en ik wil blijven leren.” besluit Tuba.

De gemeente Lansingerland zet zich in om nieuwkomers te begeleiden en te ondersteunen in hun inburgeringstraject en hoopt dat dergelijke ervaringen bijdragen aan een gevoel van saamhorigheid en begrip in de gemeenschap.