Nederkatoen: Innovatieve Katoenteelt in Bleiswijk

Filip van Noort, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit (WUR) afdeling glastuinbouw, werkt aan een baanbrekend project in Bleiswijk: de teelt van katoen in Nederland. De unieke proef vindt plaats in de kassen van de WUR in Bleiswijk, waar de omstandigheden beter beheerst kunnen worden dan traditionele katoenteelt in de natuur.

Van Noort legt uit: “Nederkatoen is katoen die in Nederland gekweekt is. En omdat we zeker willen weten dat we goede katoen kweken en dus de tijd hebben om een goede kwaliteit te maken, telen we dat in de kas.” De gecontroleerde omgeving biedt mogelijkheden om de teelt nauwkeurig te bestuderen, zodat gekeken kan worden wat beter kan. Zoals minder watergebruik en behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen.

Waarom Katoen in Nederland?
De keuze om katoen in Nederland te telen komt voort uit de behoefte aan innovatie en verbetering in de traditionele katoenteelt. Van Noort licht toe: “In de teelt van katoen zijn wel wat verbeteringen mogelijk ten opzichte van buiten. En dan gaat het vooral om watergebruik en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.”

Een van de belangrijkste redenen waarom de katoenteelt zo intensief is voor de natuur komt door de hoge behoefte aan water en voeding, evenals de gevoeligheid van katoen voor insecten en ziektes. Van Noort vertelt: “Alle insecten vinden katoen heerlijk, dus daardoor krijg je zeker buiten veel last van insecten en dat leidt weer tot ziekten en plagen.”

Biologische Gewasbescherming
Een cruciaal aspect van dit project is het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen in plaats van chemische. Van Noort benadrukt: “Waar wij als tuinbouw naar op zoek zijn, is om zoveel mogelijk natuurlijk te doen. Biologische bestrijding doen we al heel veel in glasgroente, glasbloemen en nu dus ook in de katoen hier. Het voordeel van een kas is dat je tot op zekere hoogte in control bent.”

Verhaal gaat verder onder de foto

Samenwerking en Innovatie
Het project is ontstaan dankzij de samenwerking met diverse partijen. Het originele idee kwam van Victor Zandberg, oprichter van Dutch Cotton BV. Ook kledingmerk G-Star is bij het project betrokken voor financiering en de kennis van de denim industrie. Verder doen dit jaar Grodan en InnoGrowers ook mee. “De samenwerking is altijd heel belangrijk,” zegt Van Noort. “Deze twee partijen in het bijzonder omdat één het idee brengt, en de ander brengt financiering in, maar maakt ook het eindproduct.”

Het heeft inmiddels geleid tot een heuse spijkerbroek geheel gefabriceerd van de Nederkatoen uit de kassen in Bleiswijk.

“Afgelopen jaar hebben we interessant onderzoek gedaan en nu gaan we kijken of we de productie kunnen verhogen en de kosten kunnen verlagen.” aldus Van Noort.

Toekomstperspectieven
De proef van afgelopen jaar was een succes en er zijn plannen om op te schalen vertelt Van Noort. Hij is optimistisch over de toekomst: “Ik hoop met dit type onderzoek te laten zien waar mogelijkheden liggen om het anders te doen.”

De voordelen van de katoenteelt in kassen zijn duidelijk: verminderd watergebruik, minder chemische bestrijdingsmiddelen en schonere katoenvezels. “Het verschil in watergebruik is enorm. We hebben het berekend op 95% waterbesparing,” aldus Van Noort.