Levendig gesprek over omgevingsvisie in het gemeentehuis

In het gemeentehuis van Lansingerland verzamelden zo’n 70 inwoners om te praten over de herziening van de omgevingsvisie. Deze visie, die cruciaal is voor de toekomstige inrichting van de gemeente, stond centraal in een reeks levendige gesprekken.

Van keuzes tussen groenvoorzieningen en autowegen, tot de afweging tussen kassen voor glastuinbouw en nieuwe woningen – de aanwezigen discussieerden over investeringen die de kwaliteit van de leefomgeving voor jaren zullen bepalen.

De deelnemers bestonden uit een diverse groep: studenten van MBO Oostland, inwoners, bestuursleden van Rotta en de adviesraad Sociaal Domein, gemeentemedewerkers en enkele ondernemers. In zes verschillende groepen bespraken zij thema’s als de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, energietransitie/duurzaamheid, wonen, economie, Horti Science/glastuinbouw, en mobiliteit.

Een van de groepen richtte zich op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Hier werden ideeën uitgewisseld over het behoud van een groene schil rond woonkernen en het aanleggen van lanen met hoge bomen en nestplaatsen voor vogels. De mobiliteitsgroep benadrukte het belang van goede fietspaden om fietsen te stimuleren, maar stelde ook kritische vragen over de mogelijke vervanging van autowegen door fietspaden.

De avond werd afgesloten met een pakkend gedicht van gemeentedichter Lianne Keemink, waarin zij haar observaties van de bijeenkomst verwoordde.