Buurtbewoners uiten zorgen over herontwikkeling van historisch perceel

Bewoners van de wijk Gouden Podium aan de Lies Frankenweg hebben gezamenlijk hun bezorgdheid geuit over plannen voor een stukje erfgoed in hun buurt. Ze schreven een uitgebreide brief aan de raad onderbouwd met rapporten en adviezen van experts.

Het perceel, dat teruggaat tot 1723, staat momenteel onder druk van herontwikkeling. Eerder was de gemeente van plan om slechts een deel van het gebied te herontwikkelen, terwijl het resterende deel zou worden geïntegreerd in een nieuw park. Recentere plannen wijzen echter op een wijziging van deze koers, waarbij het park wordt vervangen door een nieuwbouwproject en ook op het unieke terrein op de kop van de Lies Frankenweg luxe woningen komen.

Nathanja, een van de buurtbewoners, verwoordde de zorgen van de gemeenschap als volgt: “We moeten heel zorgvuldig kijken naar wat wij zien als een duurzame invulling van dit supermooie, waardevolle oude stukje van de authentieke polder. En ja, daar willen we graag over in gesprek.”

Het perceel herbergt een rijke geschiedenis, met onder andere een molenstomp uit 1723 en een achttiende-eeuws molenaarshuisje. Buurtbewoners benadrukken het belang van het behoud van deze erfgoedelementen, die niet alleen een tastbare connectie met het verleden vormen, maar de verwilderde natuur op het perceel draagt ook bij aan de lokale biodiversiteit.

Tekst gaat verder onder de foto.

Nathanja voegt eraan toe: “Nou, ik denk dat we daar met meerdere partijen echt heel goed naar moeten kijken. Naast dat er natuurlijk woningnood is, is er ook het verlies van natuur en biodiversiteit denk ik. Hot items. Cultuurhistorisch lijkt me dat er genoeg is om voor te gaan en het zou mooi zijn als er bijvoorbeeld ook aandacht komt voor de oude Westpolder, en juist voor het erfgoed, zodat de mensen daar ook iets van kunnen leren.”

Hoewel er toezeggingen zijn gedaan voor het behoud van het achttiende-eeuwse molenaarshuisje, blijft de definitieve beslissing over de toekomst van het perceel onzeker. Buurtbewoners benadrukken het belang van zorgvuldige besluitvorming die rekening houdt met de langetermijneffecten van de plannen.

De gemeente laat schriftelijk weten met alle stakeholders in overleg te zijn. Echter, de bewoners zijn er niet gerust op en hopen op een uitnodiging van de gemeente om mee te mogen denken en beslissen over het unieke stukje oud-Berkelse polder.

Klik op op onderstaande video om de reportage te zien over de Lies Frankenweg.