Vragen over de rol van Bemiddelaar in de impasse tussen Gemeente en Gedeputeerde Staten

Het College van B&W van Lansingerland heeft het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voorgesteld een bemiddelaar aan te stellen om uit de impasse rondom de toekomst van Bleizo-West te komen. Groen Links heeft vragen over deze brief en stelde deze als bespreekpunt aan de orde in de commissie Algemeen Bestuur van 6 maart jl. In het programma “Het Magazine” keken de raadsleden Marko Ruijtenberg (GL) en Brecht Weerheijm (D66) terug op dit bespreekpunt. De meningen van beide raadsleden en de hieruit voortkomende discussie kunt u volgen in het volgende fragment:

 

Foto: Marko Ruijtenberg en Brecht Weerheijm in de studio van Lansingerland FM