Partij voor de Dieren, SP en D’66 stellen vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over bouwplan Wilders­zijde

In een persbericht melden de Partij voor de Dieren, SP en D66 in Provinciale Staten van Zuid-Holland dat zij vragen hebben gesteld aan het Provinciebestuur over het gebrek aan informatie over bouwplan Wilderszijde.
De partijen zijn bezorgd over het ontbreken van essentiële informatie op de website www.thuisinwilderszijde.nl over de nabijheid van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en de mogelijke gevolgen voor toekomstige bewoners.

De partijen reageren in reactie op het persbericht van 21 juli jl van de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV). Daarin zegt de BTV onder meer dat de woonwebsite van de nieuwe woonwijk Wilderszijde misleidend is.
De gemeente Lansingerland reageerde hierop het oneens te zijn met deze stellingname.
Zij is van mening dat kopers van een woning zelf de verantwoordelijkheid hebben om te onderzoeken wat het bestemmingsplan is en welke modaliteiten en voorzieningen er in de omgeving zijn.

Statenlid Hanke Hoogerwerf, Statenlid voor de Partij voor de Dieren Zuid-Holland benadrukt het belang van deze vragen en verklaart dat potentiële kopers met relevante en eerlijke informatie besluiten moeten kunnen nemen over hun toekomstige woning en welzijn op Wilderszijde.”
De drie partijen vragen het College van Gedeputeerde Staten ondermeer of zij bereidt is om de gemeente Lansingerland aan te spreken op haar rol ten aanzien van de gezondheid en de belangen van inwoners.

Lees hier de vragen die de drie partijen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gesteld hebben