Wijkbrandweerman Jeffrey Molenaar geïnstalleerd

Op 1 augustus tekende Jeffrey Molenaar zijn aanstelling als wijkbrandweerman in Lansingerland. Hij gaat een jaar aan de slag als ‘ambassadeur van (brand)veiligheid’ in de gemeente.

In 2013 werd in IJsselmonde de eerste wijkbrandweerman aangesteld. Op dit moment zijn er in zes regiogemeenten van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond wijkbrandweermannen actief. De ervaringen in andere regiogemeenten zijn positief. De wijkbrandweerman is makkelijk benaderbaar en de lijnen zijn kort.
“Ik ga langs bij scholen en bejaardencentra’s maar ik ga ook langs bij mensen thuis als ze vragen hebben” vertelt Jeffrey. “Wat zijn de gevaren van verkeerde opladers voor telefoons of scooters.” een vraag die Jeffrey gaat beantwoorden bij zijn voorlichtingen.

Wat doet een wijkbrandweer?
De wijkbrandweerman- of vrouw staat middenin de gemeente. Hij of zij houdt zich bezig met de brandveiligheid van alle inwoners. “Het liefst zou hij bij iedereen thuis, achter de voordeur, iets komen vertellen over hoe je een brand kan voorkomen”, zegt Peter Schuurmans, Hoofd Afdeling Veilig Leven bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “Ook organiseert hij reanimatie oefeningen, voorlichtingsavonden, en bezoeken aan ouderen om hun woning te controleren op (brand)veiligheid.

Hoe zichtbaar wordt de wijkbrandweer?
“De ideale wijkbrandweerman- of vrouw moet, als een spin in het web, met iedereen kunnen communiceren. Hij moet dus niet achter een bureau gaan zitten, maar echt de wijk in. Misschien wel in samenwerking met de wijkagent, om het nog veiliger te maken in de gemeente Lansingerland”, zegt Peter.

“Om in de haarvaten van de wijk te komen vormt de wijkbrandweer netwerken met allerlei partijen. Naast de gemeente ook met thuiszorginstanties, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties. Daarnaast is hij ook actief op social media om zo inwoners van Lansingerland aan zich te binden en ook de digitale zichtbaarheid te vergroten”.

Waarom wordt de wijkbrandweer maar voor één jaar aangenomen?
Peter: “In de regio Rijnmond zijn al vijf brandweermannen en één vrouw actief, in Lansingerland komt nu een zevende persoon. In de rest van Nederland zijn er meer wijkbrandweermensen te vinden, maar het bestaat nog niet op de schaal zoals nu in onze regio. Er wordt dus eerst geëxperimenteerd en gekeken of de wijkbrandweer een meerwaarde is. Daarna kan er hopelijk over een langere periode (van aanstelling) worden gesproken”.