Windmolens bij Kruisweg?

De Provincie Zuid-Holland blijft steggelen met de gemeente Lansingerland  over het plaatsen van windmolens. Volgens de gemeente heeft eigen onderzoek uitgewezen dat er binnen Lansingerland helemaal geen ruimte voor windmolens is en bovendien geeft de gemeente voorrang aan woningbouw. Maar de provincie wil de gemeente houden aan de afspraken die gemaakt zijn in het Windconvenant Rotterdamse regio en de RES Rotterdam Den Haag. Volgens de Provincie Zuid-Holland betekent dat, dat er voor ten minste 15 Mw aan windenergie uit Lansingerland moet gaan komen.

Het laatste nieuws is dat de provincie op de eerder beoogde locatie Bleizo-West inderdaad nu bakzeil heeft gehaald. Er zijn technische bezwaren om daar windmolens te plaatsen. Maar nu heeft de provincie Zuid-Holland bedacht dat de windmolens dan maar ten noorden van de A12 in het buurtschap Kruisweg moeten worden geplaatst. Zonder de raad en de bewoners daarover eerst te informeren.  “Ik vind de gang van zaken niet zoals het hoort. Zeg maar gerust schandalig.” zegt Bianca Boonstra raadslid bij WIJ Lansingerland.

“Het is voor een kleine buurtschap als de Kruisweg een onnavolgbaar proces.” vertelt Paul Dietz van de belangenvereniging van de Kruisweg. “Ik hoop dat de provincie tot de conclusie komt dat ze dit stukje groen beter groen kunnen houden, dat is beter voor iedereen. Voor het milieu, voor de natuur, de mensen. Letterlijk voor iedereen.”, zegt raadslid Boonstra.

De Provincie Zuid-Holland laat in een schriftelijke reactie via email weten dat de locatie Bleizo West nog niet definitief is afgewezen. De locatie kent volgens de provincie wel technische bezwaren als locatie voor windenergie, maar gaat verder niet in op wat die technische bezwaren precies zijn. Wel gaat de provincie daarom breder onderzoek doen naar alternatieve locaties voor windenergie in Lansingerland.

Ook geeft de provincie in de email aan: “Er is (nog) geen andere locatie aangewezen voor windenergie. De provincie gaat onderzoek doen en overleggen met belanghebbenden voordat eventueel nieuwe locaties worden aangewezen.”.

Volgens Provincie Zuid-Holland is het niet makkelijk om een locatie te vinden die geschikt is voor windenergie. De gemeenten hebben in regionaal verband (Windconvenant Rotterdamse regio en RES Rotterdam Den Haag) afspraken gemaakt over de verdeling van de regionale windopgave. Binnen deze afspraken heeft de gemeente Lansingerland ook een verantwoordelijkheid te vervullen.