Overgebleven zand van de A16 Rotterdam bij bouw Wilderszijde gebruikt

Naast de uitwerking van bouwplannen, worden ook voorbereidingen gedaan door de gemeente om de gronden gereed te maken voor de hoofdinfrastructuur. Zo wordt momenteel zand aangevoerd om de gronden van de hoofdinfrastructuur ‘voor te belasten’. Het voorbelasten doen we, omdat de bestaande grond onvoldoende draagkracht heeft. Als dergelijke grond niet wordt voorbelast, kunnen er verzakkingen van de grond ontstaan en kan de nieuw aan te leggen hoofdinfrastructuur gaan zakken. Het voorbelasten duurt ongeveer 12 maanden.

Win-win situatie
Voor Wilderszijde hebben we gebruik kunnen maken van een uitzonderlijke situatie. De aannemer van de snelweg A16, De Groene Boog/Van Oord, gaat hun voorbelastingen afgraven. Het is om meerdere redenen zonde om het zand dat om de hoek ligt niet te gebruiken in Wilderszijde en geen gebruik te maken van de ontstane win-win situatie.

De voordelen
Naast de financiële besparing, levert het aanbrengen van zand vanaf project A16 De Groen Boog ook aanzienlijke voordelen voor het milieu op. Door het zand vanuit project A16 De Groene Boog aan te brengen in voorbelastingen in Wilderszijde wordt een grote bijdrage gedaan aan circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen en beperking van CO2-uitstoot door het voorkomen van onnodige transporten binnen de regio. Het aanbrengen van de voorbelastingen levert een CO2 reductie op van ca. 259 ton t.o.v. zand leveren van de dichtstbijzijnde zandtrechter (reguliere zandhandel ca. 476 ton – leverantie De Groene Boog ca. 217 ton). Er wordt ca. 100.000 m3 zand aangebracht ten behoeve van de voorbelastingen, dagelijks rijden er momenteel 8 vrachtwagens die gezamenlijk ca. 120 ritten maken per dag.