Fred Teeven adviseert coalitie BBB-VVD-GroenLinks-PvdA-CDA

De leden van Provinciale Staten zijn op 29 maart beëdigd. 34 Van de 55 Statenleden zijn nieuwe Statenleden. Onder hen bevinden zich 3 leden die op dit moment lid zijn van het demissionaire college. Eén Statenlid dat niet aanwezig kon zijn wordt in de volgende Statenvergadering beëdigd.

De commissaris van de Koning pleitte er voor geen dogmatische politiek te voeren maar voor rekkelijkheid om uit de grote vraagstukken te komen die op tafel liggen, zoals klimaat en stikstof. Er ligt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van alle partijen want veel van de maatschappelijke vraagstukken liggen op het bord van de provincies, zo zei hij.

De fractievoorzitters gaven daarop kort een duiding van de verkiezingsuitslag.

Verslag verkenner Fred Teeven
Na de beëdiging deed verkenner Fred Teeven verslag van zijn bevindingen. Teeven concludeert dat er twee coalities denkbaar zijn die een meerderheid van 30 zetels in Provinciale Staten kennen: een coalitie van BBB-VVD-GroenLinks-PvdA-CDA en een coalitie van BBB-VVD-CDA-JA21-PVV-SGP. Hij adviseert om allereerst in de informatiefase een coalitie te onderzoeken die zou kunnen worden gevormd door BBB-VVD-GroenLinks-PvdA-CDA.