Lansingerland krijgt een wijkbrandweer

Een wijkagent, daar hebben we allemaal wel eens van gehoord. Maar een wijkbrandweerman- of vrouw kennen veel mensen nog niet. Op donderdag 23 maart heeft de gemeenteraad van Lansingerland met 21 voorkeursstemmen bepaald dat er in Lansingerland één moet komen. En dus gaat dat ook gebeuren, voor een proefperiode van één jaar.

“Wij zijn daar heel erg blij mee”, zegt Peter Schuurmans, die werkzaam is als Hoofd Afdeling Veilig Leven bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “Op andere plekken in de regio is namelijk al succesvol geëxperimenteerd met een wijkbrandweer”.

Wat doet een wijkbrandweer?
De wijkbrandweerman- of vrouw staat middenin de gemeente. Hij of zij houdt zich bezig met de brandveiligheid van alle inwoners. “Het liefst zou hij bij iedereen thuis, achter de voordeur, iets komen vertellen over hoe je een brand kan voorkomen”, zegt Peter. “Ook organiseert hij reanimatie oefeningen, voorlichtingsavonden, en bezoeken aan ouderen om hun woning te controleren op (brand)veiligheid.

Hoe zichtbaar wordt de wijkbrandweer?
“De ideale wijkbrandweerman- of vrouw moet, als een spin in het web, met iedereen kunnen communiceren. Hij moet dus niet achter een bureau gaan zitten, maar echt de wijk in. Misschien wel in samenwerking met de wijkagent, om het nog veiliger te maken in de gemeente Lansingerland”, zegt Peter.

“Om in de haarvaten van de wijk te komen vormt de wijkbrandweer netwerken met allerlei partijen. Naast de gemeente ook met thuiszorginstanties, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties. Daarnaast is hij ook actief op social media om zo inwoners van Lansingerland aan zich te binden en ook de digitale zichtbaarheid te vergroten”.

Waarom wordt de wijkbrandweer maar voor één jaar aangenomen?
Peter: “In de regio Rijnmond zijn al vijf brandweermannen en één vrouw actief, in Lansingerland komt nu een zevende persoon. In de rest van Nederland zijn er meer wijkbrandweermensen te vinden, maar het bestaat nog niet op de schaal zoals nu in onze regio. Er wordt dus eerst geëxperimenteerd en gekeken of de wijkbrandweer een meerwaarde is. Daarna kan er hopelijk over een langere periode (van aanstelling) worden gesproken”.

Staat de vacature al open?
Peter: “Wij zijn de tekst aan het samenstellen. In de tweede week van maart moet de vacature intern gedeeld worden. Dan hopen wij dat het lukt om een topper te kunnen binnenhalen. Zodra dit het geval is, stellen wij hem of haar uiteraard graag aan jullie voor”.

Nieuwsgierig naar de tv-reportage met Peter Schuurmans? Deze is vanaf vrijdag 18:00 te zien in het weekjournaal “Lansingerland Actueel” van week 9.