Lansingerland en Zoetermeer botsen met de provincie: “en dat wringt”

Tussen Zoetermeer en Lansingerland ligt 66 hectare aan braakliggend terrein. Gezamenlijk hebben de gemeentes daarom een ontwikkelplan gemaakt, onder de naam: “Proeftuin Bleiszo-West”. Nabij het nieuwe NS-station moeten 4000 tot 6000 woningen gerealiseerd worden. Daar is wel de medewerking van de provincie Zuid-Holland voor nodig, maar die werken vooralsnog niet mee.

De provincie bestempelde het gebied onlangs als “te behouden bedrijventerrein”, en daarmee werden de plannen van Lansingerland en Zoetermeer voor woningbouw bijna van tafel geveegd. Bijna, want tijdens de commissievergadering (van de provinciale staten) van 8 februari sprak wethouder Simon Fortuyn zijn ongenoegen hierover uit. Dat deed de wethouder met succes, hij kreeg brede steun vanuit de commissie. Een definitief besluit over Bleiszo-West is daarmee uitgesteld tot september.

“In de afgelopen jaren is woningbouw urgent geworden”, vertelt wethouder Fortuyn. “Iedereen weet dat er een tekort aan woningen is. Dat de provincie nu blijft hameren op het plaatsen van windmolens en bedrijventerrein is dan onbegrijpelijk. Lansingerland heeft geen alternatieve locaties om die windturbines te plaatsen, maar moeten wij daar 4000-6000 woningen voor opgeven”?

Over de uiteindelijke inrichting van het braakliggend terrein voeren de gemeentes en provincie al jaren gesprekken. Dat het gebied spontaan door de provincie werd toegewezen als “te behouden bedrijventerrein” schoot bij Simon Fortuyn dan ook flink in het verkeerde keelgat. “En dat wringt”.

Anne Koning, die als gedeputeerde werkzaam is voor de provincie, haalde al snel de angel uit de discussie. “Het proces van overleg met Lansingerland en Zoetermeer moet gewoon doorlopen. In een latere fase kan dan alsnog besluitvorming volgen. Voor mij is het noemen van Bleizo-West als niet te transformeren bedrijventerrein geen definitieve kwestie. Tijdelijke huisvesting voor bijvoorbeeld de opvang van Oekraïners, asielgerechtigden en ander spoedzoekers moet mogelijk blijven”.

Voor nu zijn de gesprekken op een lager pitje gezet. De Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart staan immers voor de deur. Zodra de rollen in het provinciehuis opnieuw zijn verdeeld, kunnen de gesprekken worden vervolgd. Tot die tijd blijft de gemeente Lansingerland zich in ieder geval hard maken voor woningbouw op Bleiszo-West, onder andere door hier campagnes voor te voeren.