Starterswoningen Hoeksehof Bergschenhoek uiteindelijk toch in de verkoop

De 14 starterswoningen aan de Hoeksehof in Bergschenhoek gaan alsnog in de verkoop nadat de woningen bijna 3 jaar lang leeg hebben gestaan. Dat is de uitkomst van het kort geding vorige week dat de gemeente aanspande tegen de projectontwikkelaars Roelofs en Haase. De gemeente vindt de voorwaarden waaronder de woningen verkocht worden te nadelig voor starters, maar de rechter oordeelde dat deze passen binnen de eerder gemaakte afspraken tussen de gemeente en projectontwikkelaars.

Daarmee komt een einde aan de bijna 3 jaar durende impasse. “Dat betekent dat de ontwikkelaar inderdaad door mag gaan met de verkoop van deze starterswoningen voor 180.000 euro vrij op naam.”, aldus wethouder Cnossen. Ze kan zich wel vinden in de uitspraak van de rechter. “Ik vind dat de rechter gewoon heel feitelijk heeft beoordeeld dat dit wel de afspraak was, maar wij als gemeente hebben toch nog geprobeerd enigszins te wijzen op de nadelige gevolgen voor de starters en ik denk dat dat gelukt is.”. Ze adviseert aspirant-kopers goed te kijken naar de verkoopvoorwaarden en zich goed te laten informeren over de financiële consequenties.

De verkoopvoorwaarden houden onder meer in:
De doelgroep voor de woningen is starters.
De woningen mogen de eerste 15 jaar alleen worden (terug)verkocht aan de ontwikkelaars voor het originele aankoopbedrag van EUR 180.000 waarna de ontwikkelaar de woning opnieuw aanbiedt voor hetzelfde bedrag aan starters.
Er is een tussentijdse mogelijkheid tot afkoop voor deze verplichting.
Na de 15 jaar gaan de woningen in principe terug naar de verkoper voor het aankoopbedrag.

Voor de woningen is voldoende animo, tijdens de zitting bleek dat 1700 geïnteresseerden zich hebben ingeschreven voor de starterswoningen. Inmiddels zou iedereen bericht hebben gekregen en zijn er 14 gelukkigen die dit jaar hun nieuwe woning aan de Hoeksehof kunnen betrekken. Over de voorwaarden maken de aspirant-kopers zich niet zo’n zorgen. Een dame die de woningen nog even kwam bekijken, gaf aan dat ze helaas was uitgeloot. “Ik weet dat je ongeveer 30.000 euro moet investeren voor een keuken en de tuin en dat je dat in principe kwijt bent. Maar we hebben dat uitgerekend en over 15 jaar is dat 2.000 euro per jaar. Als je dat bij de hypotheek telt voor het aankoopbedrag dan is dat nog steeds veel goedkoper dan het huren van zo’n huis.”.

Jeroen van Lieshout, bewoner Hoeksehof en voorzitter van de VVE Parq Verde, zegt blij te zijn dat hij nieuwe buren kan verwelkomen. Hij kijkt ook liever tegen bewoonde huizen aan dan treurig leegstaande woningen en hoopt dat de buurt nu levendiger wordt met leuke buren. Over het mandelig gebied maakt hij zich nog wel zorgen, het terrein in de wijk waar alle bewoners automatisch mede-eigenaar van worden en verplicht verenigd zijn als lid van de VVE bij koop van de woning. Hij heeft de uitspraak van de rechter ook bestudeerd en voorspelde eerder al dat de gemeente aan het kortste eind zou trekken.

Volgens Jeroen zegt de rechter in zijn uitspraak dat de gemeente in de anterieure overeenkomst aan het begin van het traject de gewenste afspraken beter hadden moeten regelen en vastleggen als ze de huidige gang van zaken anders had gewild. De anterieure overeenkomst is een document waarin bedrijven en gemeenten samen vastleggen hoe een gebied mag worden ontwikkeld en bebouwd. Doordat de gemeente aan het begin de zaken niet goed heeft doordacht kan de rechter nu niet anders dan de projectontwikkelaar gelijk geven ondanks dat de gemeente graag haar starters wil beschermen. Hij vervolgt dat dit net zo hard geldt voor het mandelig terrein waar deze zelfde starters ook mee te maken krijgen. Door niet goed gemaakt afspraken aan de voorkant blijven we botsen met de projectontwikkelaars die zich er te makkelijk van af willen maken. De oplevering van het terrein heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Hij roept de gemeente dan ook op om alle bewoners en niet alleen de starters tegemoet te komen en te helpen met het beheer van het mandelig terrein.

Overigens had de rechter wel oog voor de ongebruikelijke voorwaarden waaronder de woningen te koop worden aangeboden door de projectontwikkelaars. Zo bleek uit zijn betoog: “Hoewel voorshands dus is geoordeeld dat de door [X] (red: projectontwikkelaars) beoogde wijze van verkoop past binnen de overeenkomst, kan er niet aan voorbij worden gegaan dat de constructie van projectontwikkelaars niet gebruikelijk is en dat de voorwaarden waaronder projectontwikkelaars de starterswoningen wil verkopen wel degelijk nadelig (kunnen) zijn, althans lijken te zijn, voor potentiële gegadigden. Dat de gemeente in de berichtgeving heeft gewezen op deze nadelige gevolgen en financiële risico’s betekent niet dat de uitlatingen als onjuist moeten worden aangemerkt. De gedane uitlatingen hieromtrent vinden voldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal.”. Daardoor hoeft de gemeente de eerder gedane uitlatingen niet te rectificeren. De gemeente kan nog niet zeggen of ze verdere juridische stappen gaan nemen. “…dat ga ik eerst overleggen. Daar zullen de juristen vast een mooi advies over geven.”, aldus wethouder Cnossen.