Inwoners planten bomen ter compensatie voor aanleg A16

Tijdens de bouw van de A16 Rotterdam is er natuurgebied verloren gegaan. Ter compensatie hebben Rijkswaterstaat en De Groene Boog, samen met bewoners, natuurorganisaties en wethouder Simon Fortuyn de eerste bomen terug geplant. Dit gebeurde woensdag op de Oude Bovendijk. In totaal zullen er op 38 hectare grond, verdeeld over de regio, nieuwe bomen geplaatst worden.

“Bij de aanleg van de A16 houden we zo veel mogelijk rekening met de natuur. Soms moeten bomen wijken. Met het terug planten van bomen compenseren we waar nodig”, zegt Eelco Negen, die als projectmanager betrokken is vanuit Rijkswaterstaat.

Wethouder Simon Fortuyn vult aan: “Er is voor de aanleg van de snelweg zo’n 35 hectare aan groen gekapt. Als gemeente vinden wij het erg belangrijk dat dit gecompenseerd wordt. Er is onderhandeld dat dit ook gebeurd. In onze omgeving wordt op 38 hectare grond nieuw groen geplaatst, dat daar op de juiste plek tot wasdom kan komen”.

Op woensdag werden de eerste bomen dus gepland. Onder de aanwezigen waren ook een aantal kinderen. “Toen ik vanochtend wakker werd was ik heel blij”, vertelt Deks. “Ik wilde al heel lang een keer een boom planten”. Cedelyn, die ook een boom mocht neerzetten voegt hieraan toe: “het is zwaar werk, we moesten de boom eerst rechtop duwen. Nu vullen wij het gat met aarde. Maar dit is ontzettend leuk en goed voor de natuur”.

Ook wethouder Fortuyn geeft glimlachend toe dat het planten van een boom zwaar werk is: “dit is een vak apart hoor. Maar de boom staat en ik ben erg blij met dit initiatief. Het gaat nu hard met de aanbouw van de A16, maar gelukkig groeien de bomen straks ook hard ter compensatie”.