Nieuwbouw tribune TOGB vordert gestaag

De nieuwbouw van de tribune voor TOGB beleefde op 22 november een nieuwe fase. Dit omdat op de oude fundering de zeecontainertribune met bergruimte werd geplaats. Hiervoor moest het fietspad afgesloten worden om de kraan en de diepladers die de containers aanvoerde en op de plek plaatste een veilig werk plek te geven.

 

Nadat de kraan was geïnstalleerd werd rond 9 uur het eerste deel van de tribune op haar plaats gezet. De tweede volgde ongeveer een half uur later. De aanwezige groep van TOGB-vrijwilligers zorgde er vervolgens voor dat de eerste container aan het eind van de ochtend voorzien was van stoeltjes in de kleuren geel en zwart. Rond de middag waren ook de zwart gespoten opslagcontainers op de plek gehesen. Hierna werden de rijplaten verwijderd, waarna het fietspad weer toegankelijk was.

 

Aan het clubgebouw van TOGB worden de vluchttrappen geplaatst. De verwachting is dat deze twee trappen eind van de week gereed zijn. Gelijktijdig wordt ook de afscherming rond de tribune geplaatst. Volgende week zal de aannemer het terras verder afronden. Als de werkzaamheden op schema verlopen zal eind november beide tribunes gereed zijn.

 

De officiële in gebruik name zal naar verwachting op 29 januari 2023 plaatsvinden. Deze dag staat onder andere de sponsorloop gepland en speelt TOGB 1 thuis tegen Groene Ster.