Nieuw afvalbeleid in Lansingerland

Inwoners van Lansingerland gaan per 1 januari 2023 naast een vast deel afvalstoffenheffing ook een variabel deel betalen. Dit variabele deel is afhankelijk van de hoeveelheid restafval dat een huishouden aanbiedt. Deze vorm van afvalstoffenheffing heet Diftar, dat staat voor gedifferentieerd tarief.

De gedachte achter het nieuwe afvalbeleid is simpel: de hoeveelheid restafval dat per huishouden wordt geproduceerd moet omlaag. Landelijk zijn er doelen gesteld voor de hoeveelheid restafval die geproduceerd mag worden. Lansingerland haalt deze doelen niet. Door een prijskaartje te hangen aan iedere keer dat een grijze container wordt geleegd, of dat restafval wordt gedropt in een ondergrondse container, hoopt de gemeente inwoners te stimuleren tot het beter scheiden van afval.

“In Lansingerland produceren wij 180-200 kilo restafval per persoon per jaar. Dat kost bakken met belastinggeld, namelijk €33,58 per 100.000 kg per jaar. En dat gaat de komende jaren zeker met 10-15% toenemen. Hetzelfde geldt voor de kosten voor verwerking van restafval” zegt raadslid Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B). “Ik ben dan ook van mening dat we moeten zoeken naar een methode om daar iets aan te doen. En die methode is Diftar”.

Raadslid Job Halkes (CDA) ziet minder in zo’n financiële prikkel voor bewoners. “In gemeentes als Barendrecht en Zoetermeer is al aangetoond dat Diftar niet werkt. Zoetermeer heeft het ook afgeschaft. Wij zijn tegen een financiële straf. Ja, we moeten met zijn allen minder restafval produceren. Maar straf mensen niet in de portemonnee.”

In december worden de tarieven bekend gemaakt, maar in het politieke praatprogramma “Het Raadhuis” van RTV Lansingerland gaf raadslid Blonk al een voorschot. “Het tarief per grote (grijze) container wordt €6,83”. In de uitzending wordt uitgebreid stilgestaan bij wat Diftar precies inhoudt en komen onder andere raadsleden Blonk en Halkes uitgebreider aan het woord.

De uitzending is terug te zien via onderstaande link.