Kant-en-klare starterswoningen staan al meer dan twee jaar leeg

In tijden van woningnood is het een bijzondere aanblik: een hele straat met kant-en-klare starterswoningen die grotendeels leeg staat. Aan het Hoeksehof in Bergschenhoek is dat het geval. De straat ligt er troosteloos bij; slechts een enkel pand is bewoond. Het onderhoud van het gemeenschappelijk terrein is achterstallig en op sommige plekken staat het onkruid manshoog.

Parq Verde, zoals de wijk in Bergschenhoek wordt genoemd, wordt door de makelaars en projectontwikkelaar omschreven als een oase van rust waar bewoners genieten van hun privacy en vrijheid in een landelijke omgeving met volop water en groen. In het originele plan, zoals dat met de gemeente Lansingerland is opgesteld, voorziet het park verder in veertien sociaal bereikbare woningen voor bijvoorbeeld starters. Maar die starters zijn voorlopig in geen velden of wegen te bekennen.

Meerdere problemen
Volgens Jeroen van Lieshout, voorzitter van de vereniging van eigenaren (VVE) van Parq Verde, spelen er meerdere problemen. Zo is er bij het bouwbesluit vastgelegd dat de publieke ruimten eigendom blijven van de bewoners. Dat wordt het mandelig terrein genoemd. Dat betekent dat de bewoners, verenigd in de VVE, zelf moeten zorgen voor de inrichting en het beheer van dit terrein. Dat blijkt echter in praktijk vele malen duurder en complexer dan bij de verkoop van de woningen werd voorgesteld.

De VVE heeft de gemeente en ontwikkelaars meerdere malen om hulp gevraagd, maar de gemeente geeft aan niet te kunnen helpen. De gemeente is ook niet van plan het mandelig terrein over te nemen van de bewoners. Frappant detail daarbij is dat de gemeente wél heeft bedongen dat dit mandelig terrein publiek toegankelijk blijft en daardoor allerlei extra eisen stelt aan bijvoorbeeld parkeerplaatsen en straatverlichting.

De VVE heeft makelaars Lagerweij en Fonk en notariskantoor Oostland gevraagd of de verkoopinformatie met betrekking tot het mandelig terrein verbeterd kan worden, zodat nieuwe kopers beter weten waar ze aan beginnen. RTV Lansingerland heeft zowel de makelaar als het notariskantoor om een reactie gevraagd, maar zij willen alleen schriftelijk reageren. Beide zeggen zich niet te herkennen in het door de bewoners geschetste beeld en vinden dat ze alle kopers zorgvuldig en voldoende informeren.

Beheer
Volgens Van Lieshout ligt het grootste probleem echter bij de ontwikkelaars Roelofs en Haase. Zolang woningen niet verkocht zijn, moeten zij als eigenaars het terrein rondom de leegstaande woningen beheren. “Maar dat kost ze waarschijnlijk teveel geld”, zegt hij. “Zoals je ziet staat het onkruid op sommige plekken manshoog. Daarnaast is het een goede gewoonte dat een ontwikkelaar nog een jaar na oplevering het beheer over terrein doet en het dan overdraagt.”

“Ze (red. Roelofs en Haase) liggen ook met de gemeente in de clinch over de oplevering van de sociaal bereikbare woningen”, vervolgt hij. “Ik woon hier nu twee jaar en zolang als ik hier woon zijn die huizen al klaar en staan ze leeg.”

Verkopen in een hoger segment
De woningen zijn in afwijking van het originele bouwbesluit met een twee meter langere uitbouw opgeleverd, waardoor ontwikkelaars de woningen nu in een hoger segment willen verkopen. Bij navraag geeft de gemeente inderdaad aan dat ze een kort geding hebben aangespannen tegen de ontwikkelaars om de woningen tegen de eerder gemaakte afspraken op te leveren. Als RTV Lansingerland belt met Roelofs en Haase, zegt directeur Nico Haase: “Wij willen de woningen gewoon verhuren, maar we mogen dat niet van de gemeente”.

De rechter deed in mei van dit jaar een voorlopige uitspraak in het geschil en besloot dat Roelofs en Haase de woningen mag verkopen voor maximaal 180.000 euro of verhuren voor maximaal 900 euro per maand. Maar daar geven ze nog geen gehoor aan.

De gemeente zegt wederom met ontwikkelaars Roelofs en Haase in gesprek te zullen gaan en willen dat de woningen zo snel mogelijk gewoon bewoond kunnen worden. Ook geeft de gemeente aan binnenkort met een update te komen en zal de wethouder met de VVE in gesprek gaan over het mandelig terrein. De ontwikkelaars wilden na het laatste telefoongesprek niet meer reageren en liet via email weten: “Wij zijn in overleg met de gemeente. Als er een oplossing is gaan wij de publiciteit zoeken.”