Opvang van asielzoekers in Lansingerland mogelijk met twee jaar verlengd

De gemeente Lansingerland is gevraagd om de opvang van vijftig asielzoekers voort te zetten voor een periode van twaalf maanden. In augustus wordt een tweede verlengingsaanvraag verwacht, waarin het COA waarschijnlijk om nog eens één jaar opvang en extra capaciteit zal vragen. In september buigt de gemeente zich over deze kwestie.

“Nu het zomerreces is begonnen is er geen mogelijkheid om concrete plannen te maken. Om die reden is er nu besloten dat de asielzoekers in ieder geval tot 1 oktober kunnen blijven. In september hopen wij tot een goed en adequaat besluit te komen over een langer verblijf. Op dit moment verblijven de asielzoekers in wooncontainers. Deze units zijn niet ingericht voor langdurige opvang. Om die reden moet er echt een gedegen plan van aanpak komen” vertelt raadslid Johan Philippens (Leefbaar 3B).

Raadslid Philippens vervolgt: “momenteel is er een wetsvoorstel in de maak waarbij gemeentes gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Wat boven de markt hangt is dat Lansingerland voor twee jaar opvang gaat bieden aan asielzoekers, en dat het aantal mensen dat wij opvangen toeneemt. Of hier draagvlak voor is vanuit de bewoners is een punt dat wij willen meenemen in de gesprekken van september”.

Wethouder Leon Hoek is erg blij dat de raad heeft ingestemd met de verlenging tot 1 oktober. Hij ziet de gesprekken van september met vertrouwen tegemoet. “De opvang in de wooncontainers is tijdelijk. Vanuit die gedachte zijn de units acceptabel als woonomgeving. Ik zie het als een goede tussenoplossing, maar voor een periode van twee jaar zijn de wooncontainers niet geschikt. In september gaan wij hard nadenken over de verdere toekomst van asielzoekers in Lansingerland”.