Buurtschap Kruisweg strijdt tegen tankstation in hun achtertuin

De plannen voor het nieuwe tankstation zijn al gemaakt, maar de bewoners van Kruisweg zijn niet blij met de aangewezen plek: Die ligt op slechts 80 meter van hun woning. De mogelijke komst zorgt voor veel onrust in het buurtschap. De bewoners zijn bang voor gevaarlijke situaties en meer geluidsoverlast van de ronkende motoren en dichtslaande autodeuren. Reden voor het buurtschap om de vergunning aan te vechten.

Wanneer je over de N209 rijdt richting de A12 ben je er zo voorbij, het vroegere dorp Kruisweg. Het buurtschap is gelegen aan de buitenrand van Lansingerland, ten noorden van Bleiswijk. Door de komst van Bedrijvenpark Prisma is het buurtschap in de afgelopen jaren langzamerhand omringd door grote distributiecentra en verschillende fastfoodrestaurants. Om Kruisweg bewoonbaar te houden is 25 jaar geleden de belangenvereniging voor het buurtschap Kruisweg ontstaan. Het contact met de ontwikkelaars van het bedrijvenpark is goed, en er is twee keer per jaar een gesprek met de gemeente Lansingerland om allerlei plannen door te nemen.

Kruisweg vanuit de lucht – Foto: Google Maps

Toch blijken deze gesprekken met de gemeente niet voldoende, want de bewoners van Kruisweg zijn ontevreden met de communicatie over de komst van het nieuwe tankstation. Tijdens de raadvergadering van december 2021 sprak Paul Dietz, voorzitter van belangenvereniging Kruisweg, de gemeente Lansingerland toe. “Er ligt een vergunning klaar, die is verstrekt en wij hebben nu beroep aangetekend bij de rechtbank Rotterdam. Een tankstation waar mensen van wakker liggen of waarvoor mensen overwegen om te verhuizen: dat is wat er aan de hand is op 80 meter afstand van Kruisweg. Als het een postzegel of voetbalveldje verder had gelegen, dan hadden we het er misschien niet eens over gehad.”

Uitzondering op bestemmingsplan
In het bestemmingsplan voor het gebied rondom Kruisweg zijn strenge afspraken gemaakt. Onder meer dat lichtreclame en locatie van horeca beperkt blijven. Daarnaast is er afgesproken dat de milieuvervuilende bedrijven niet aan de buitenrand van het bedrijvenpark zouden komen. Voor de bewoners is dat nou juist het probleem. Het tankstation dat op zo’n 80 meter van de woonhuizen komt te liggen is een zogenoemd ‘Multifuel Tankstation’: een plek waar je naast benzine en diesel ook andere brandstoffen kan tanken. Denk hierbij aan waterstof, LPG (autogas), LNG (mengsel methaan en restgassen) en elektrisch laden. De combinatie van deze brandstoffen zou volgens de bewoners kunnen leiden tot hogere veiligheidsrisico’s bij ongelukken. Er zou bijvoorbeeld een domino-reactie kunnen ontstaan als het mis gaat, is de gedachte.

Kruisweg – Foto: Yvette Gabler

Vergunning uitgegeven door gemeente Lansingerland
Voor deze nieuwe soort tankstations zijn in Nederland nog geen duidelijke richtlijnen. Het is dus aan de gemeente om de afweging te maken op gebied van veiligheid voor de omwonenden.  In september 2020 werd het buurtschap geconfronteerd met de vergunning, terwijl er in de vorige bijeenkomsten met de gemeente nooit over een ‘Multifuel Tankstation’ is gesproken. Het buurtschap heeft de gemeente gevraagd om de vergunning nogmaals te laten beoordelen door een onafhankelijke organisatie.
Dit is in januari 2021 opgezet, maar volgens het buurtschap zijn er slechts 3 van de 10 vragen onafhankelijk beoordeeld. De andere 7 van de 10 zijn door het DCMR, de milieudienst in het Rijnmondgebied, beantwoord. Alleen is dit dezelfde organisatie die gemeente Lansingerland heeft geadviseerd bij de uitgifte van de vergunning.
De belangenvereniging van het buurtschap geeft zich niet zomaar gewonnen. 31 januari was de eerste zitting. Het is een ingewikkelde zaak, en dus vindt de uitspraak twee weken later plaats.

Reactie gemeente
Wethouder Kathy Arends heeft in een schriftelijke reactie laten weten dat Lansingerland geen uitspraken doet zolang de zaak nog bij de rechter ligt. Wordt vervolgd, dus.