De Winteractie in ‘ZorgSaam’

In de Heraut van woensdag 25 november staat het volgende te lezen:
‘Samen met de gemeente hebben Tandem Humanitas, Bibliotheek Oostland, Welzijn Lansingerland, fotograaf Marc Olthoff en de Muziekschool Jay’s Place elkaar gevonden om gezamenlijk een mooie winteractie te presenteren met als motto ‘Aandacht in de aanbieding’. Ook stagiaire Nona biedt de helpende hand. De aanbiedingen gaan medio december van start.
De Winteractie is een vervolg op ‘Samen aan zet’ waarin activiteiten worden aangeboden om mensen met elkaar in contact te brengen en met elkaar te verbinden. Speerpunt wordt extra aandacht voor de thuiszitters die zowel aandacht kunnen geven als kunnen krijgen. Zeker in een tijd waarin de dagen korten en corona veel mensen meer aan huis kluistert dan in voorgaande donkere maanden. De Winteractie loopt tot de maand maart’.

Op donderdag 3 december gaat Annemieke Mulder (Tandem Humanitas) met Hans Cieremans in de radio-uitzending van ‘ZorgSaam’ van 20.00 tot 22.00 uur in gesprek over de Winteractie