Werkloosheid treft Lansingerland minder hard dan de regio

Lansingerland – 17 juli 2020

De coronacrisis heeft geleid tot een snelle groei van de werkloosheid in Lansingerland, maar de werkloosheid pakt per groep heel verschillend uit. De stijging van het aantal WW-aanvragen was lager dan het landelijk gemiddelde en aangrenzende gemeentes. Dit blijkt uit het interview dat RTVLansingerland had met Alex de Groot, regiomanager UWV arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal en ons eigen onderzoek naar de UWV-cijfers.

door Bart Jutte

De stijging in WW-aanvragen was 19,5% in Lansingerland in de periode februari-mei dat de crisis losbarstte. Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer scoorden slechter met een stijging van 21% en 23%. Nederland als geheel had in deze periode te maken met een stijging van 25,5%.

De Groot van het UWV ziet momenteel een stabilisatie van het aantal WW-uitkeringen en ook een heel voorzichtig herstel van het aantal vacatures. Op de wat langere termijn heeft het al dan niet optreden van een tweede coronagolf veel impact op de werkgelegenheid, blijkt uit een doorrekening van het UWV.

Het CPB voorspelt landelijk een groei van de werkloosheid naar 3,4% voor 2020 en 5% voor 2021.

Grote verschillen tussen groepen

Dat Lansingerland relatief gunstig presteert, is volgens UWV te verklaren doordat de gemeente relatief veel oudere werknemers heeft. Hun ervaring en kennis willen organisatie graag behouden. Ook heeft Lansingerland relatief veel hoger opgeleiden. Hun marktpositie is wat sterker.

De sterkere toename van werkeloze jongeren, verklaart de Groot als volgt:”Jongeren werken wat meer in de conjunctuurgevoelige beroepen, denk aan horeca of commerciële zoals verkopen, en daarnaast hebben jongeren ook meer dan gemiddeld een flexibel contract.“ Branches die eruit springen zijn naast de horeca, de detailhandel en de non food.

Intensievere samenwerking met gemeente

UWV en de gemeente Lansingerland werken al lange tijd samen in het Werkgevers Service Punt. De banden zijn extra aangetrokken volgens de Groot om zo vraag en aanbod van werk beter op elkaar af te stemmen. Een voorbeeld hiervan is een online banenmarkt via Linkedin.

Beluister hieronder het interview met Alex de Groot van het UWV

 

Foto: © UWV