HC Rotterdam maakt meer werk van maatschappelijk rol

HC Rotterdam gaat door een nauwe samenwerking met de stichting Hockey voor
iedereen Rotterdam nóg meer inhoud geven aan haar maatschappelijke betrokkenheid.
De vereniging is al volop actief met maatschappelijke projecten in de wijken in de
omgeving van haar complex in Hillegersberg. Door samenwerking met de stichting
Hockey voor iedereen Rotterdam kunnen méér projecten worden opgepakt en kan tevens
beter gehoor worden gegeven aan de groeiende naar ‘oog voor de omgeving’ door leden,
gemeente en sponsoren.
HC Rotterdam heeft enkele maanden geleden aan de basis gestaan van de oprichting van
de stichting Hockey voor iedereen Rotterdam die wil bijdragen aan welzijn in de wijken
met gelijke kansen voor iedereen. Daarvoor wordt samengewerkt met sociaal maat-
schappelijk welzijnsorganisaties en hockeyverenigingen in Rotterdam en omgeving.
HC Rotterdam is één van de grootste Nederlandse hockeyverenigingen en combineert
tophockey en recreatief hockey. De vereniging heeft intern maatschappelijke doel-
stellingen zoals het toepassen van energiezuinige led-verlichting, het terugdringen van
watergebruik, het stimuleren van diversiteit en het aanbieden van ‘een gezonde
sportkantine’.
Oók vindt HC Rotterdam dat haar maatschappelijke verantwoordelijkheid verder gaat
buiten de vereniging zelf: uitdagingen waar zij met maatschappelijke partners een rol
kan spelen. Er zijn al initiatieven genomen om onder meer ouderen uit de omgeving te
betrekken bij clubactiviteiten, het aanbieden van clinics op pleintjes in de buurt en bij
scholen om het plezier in sporten te beleven en het opzetten van een bestuurli

,,De stichting Hockey voor iedereen Rotterdam werkt nauw samen met diverse wijk-
organisaties zoals Thuis op Straat en DOCK en met ouderenorganisatie Humanitas,’’ licht
voorzitter Erna Truijens, die ook bestuurslid is bij HC Rotterdam, toe. ,,De stichting
opent andere deuren dan de vereniging. Dit versterkt elkaar. Natuurlijk willen wij graag
al onze kennis en ervaringen delen.’’
,,De nauwe samenwerking met Hockey voor iedereen Rotterdam maakt zowel de
vereniging als de stichting sterker,’’ geeft voorzitter Diederik Chevalier van HC
Rotterdam aan. ,,Daar waar toewijding en concentratie in de sport vaak tot goede
sportprestaties leidt, geeft deze samenwerking een veel betere bedding voor
broodnodige maatschappelijke activiteiten.’’