Financiën gemeente Lansingerland solide ondanks Coronacrisis

Lansingerland – 30 juni 2020

In de media verschijnen de laatste tijd regelmatig berichten over gemeenten die financieel in de knel komen door de Corona crisis. RTV Lansingerland sprak daarom met wethouder Jan-Willem van den Beukel hoe onze gemeente ervoor staat: “Als het om de gemeentefinanciën gaat, zien die er best goed uit, eerlijk gezegd. En dat is een heel fijne uitgangspositie voorafgaand aan een best wel moeilijke tijd”. De wethouder geeft aan dat de gemeente solide reserves heeft en dat halsoverkop bezuinigen niet nodig is.

door Bart Jutte

Extra uitgaven

Lansingerland heeft extra geld uitgegeven vanwege de Coronacrisis. Het gaat hierbij om veel praktische zaken zoals het corona-proof maken van het gemeentehuis en het handhaven van de Anderhalvemetersamenleving. De wethouder geeft aan dat hieraan ongeveer 2 ton (200.000 euro) is besteed. 

“Maar het ergste moet nog komen”, geeft wethouder van den Beukel aan. Hij is het meest beducht voor een stijging van de bijstandsuitkeringen. Het aantal werkloosheidsuitkeringen neemt sterk toe, vooral bij jongeren. Deze belanden later in de bijstand als ze geen baan weten te vinden. In de komende jaren verwacht de wethouder een stijging in bijstandsuitkeringen tussen de 10% en 45%. 

Overzicht van de financiële impact van het Coronavirus op de begrote uitgaven van Lansingerland

 

Rijksoverheid onzekere factor  

De wethouder verwacht dat Lansingerland vooral indirect wordt geraakt als het gaat om inkomsten. Veel inkomsten komen via de Rijksoverheid en de wethouder verwacht dat het Rijk vroeger of later ook gaat bezuinigen, vanwege de flinke uitgaven die ze nu doet. Dit kan dan weer de gemeente raken.

Een andere belangrijke inkomstenbron voor de gemeente zijn de onroerendezaakbelastingen (OZB) voor bedrijven en particulieren. Als mensen deze niet kunnen betalen, krijgen ze in eerste instantie uitstel, aldus de wethouder. De verwachting is dat hier uiteindelijk een kleine min uitkomt, omdat sommige mensen deze belasting uiteindelijk helemaal niet kunnen betalen. In de bouw gaat het voor het overgrote deel goed. Alleen voor de meest dure woningen is er wat onzekerheid. De inkomsten die Lansingerland hiermee genereert, blijven dan ook op peil. Ze vallen waarschijnlijk zelfs iets hoger uit dan begroot voor 2020. Belangrijker voor de inkomsten is dat het dividend van Stedin naar verwachting lager uitpakt, maar dit heeft niets te maken met het Coronavirus.

Overzicht van de financiële impact van het Coronavirus op de begrote inkomsten van Lansingerland

 

Coronapot van 5 miljoen

De gemeenteraad heeft het voorstel van de burgermeester en wethouders goedgekeurd om 5 miljoen euro te reserveren voor Corona. De wethouder geeft aan dat we op die manier ook slagvaardig kunnen handelen richting bijvoorbeeld culturele instellingen en de bijstand. Zo wil de gemeente bijvoorbeeld soepel omgaan met de huurkosten voor orkesten.

Wethouder van den Beukel voert veel gesprekken met inwoners en ondernemers in Lansingerland. Hij is mede hierdoor optimistisch over de toekomst: “Met opgestroopte mouwen en deze uitgangspositie gaat het helemaal goedkomen.”

 

Beluister hieronder het uitgezonden interview met de wethouder

 

Graphics RTV Lansingerland – Ontwerp Bart Jutte / VizBiz