Stichting Leergeld stelt iPads beschikbaar (Hart van Lansingerland)

Regio – Het AutismeFonds stelde begin mei ruim 8.500 euro beschikbaar aan Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden, waar ook Lansingerland onder valt. Het geld wordt ingezet voor kinderen met autisme. Na overleg met Ipse de Bruggen bleek er behoefte te zijn aan iPads.