Water in de glastuinbouwpolders weer wat schoner (Hart van Lansingerland)

Lansingerland – De waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden in de beheergebieden van de hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard laat over 2019 wederom een positieve ontwikkeling zien: zij treffen minder meststoffen en minder gewasbeschermingsmiddelen aan in de sloten en vaarten. Dat is goed nieuws, want schoon water, daar hebben wij allemaal belang bij. De aandacht mag echter niet verslappen want er zitten nog steeds te veel vreemde stoffen in het water.