100.000 kWh voor TOGB

De zonnepanelen-installatie op het dak van de TOGB kantine is vrijdag 8 mei 2020 in gebruik genomen. TOGB bedankt sponsor J. van Dommelen Elektrotechniek voor het geleverde vakwerk en alle betrokkenen voor de inzet!!

De totale installatie gaat naar verwachting zo’n 100.000 kWh per jaar opwekken, waarvoor TOGB van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een vergoeding ontvangt per geproduceerd MWh (de zogenaamde SDE+ subsidie). Verder gaat TOGB de opgewekte elektriciteit direct zelf gebruiken. Bovendien ontvangt TOGB een afgesproken vergoeding per terug geleverde kWh van Essent.

Een mooie mijlpaal in de geschiedenis van SV TOGB en een hele belangrijke stap in de verdere verduurzaming van het sportcomplex.