Inhaalrace voor beter technisch onderwijs begonnen

Berkel en Rodenrijs – De samenwerking tussen vier onderwijsinstellingen, de lokale overheid en het bedrijfsleven in de regio Capelle aan den IJssel en Oostland is officieel begonnen. De komende vier jaar maken zij zich hard voor Sterk Techniekonderwijs.  Vertegenwoordigers uit het Onderwijs, Overheid en Ondernemers (de drie O’s) beklonken de samenwerking deze week tijdens de officiële kick-off van Sterk Techniekonderwijs (STO) op het Comenius College in Capelle aan den IJssel.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft drie miljoen euro beschikbaar gesteld om de komende vier jaar samenwerkingen, activiteiten en andere initiatieven op te starten om het technisch onderwijs te verbeteren en de kloof tussen vraag en aanbod richting het bedrijfsleven te dichten. De technische sector kent nu al een tekort aan goed opgeleid personeel. Het stimuleringsprogramma Sterk Techniekonderwijs moet daar verandering in brengen.

Les op locatie
Tijdens de officiële kick-off op het Comenius College gingen docenten, schooldirecteuren, ondernemers en overheid met elkaar in gesprek om te komen tot concrete activiteiten om het technisch onderwijs zowel kwalitatief als kwantitatief (meer leerlingen) naar een hoger plan te tillen. Zo werd er gesproken over verplichte meeloopstages voor techniekdocenten bij bedrijven in de regio Capelle en Oostland (Zuidplas en Lansingerland), het inzetten van hybride docenten die uit de praktijk komen, technisch onderwijs ‘buiten de deur’ (praktijklessen op locatie) en interactieve doe-opdrachten op basisscholen.

Het bedrijf Klift Metaalbewerking past die lessen op locatie reeds toe. Het kleinschalige bedrijf uit Berkel en Rodenrijs ligt op loopafstand van Melanchthon Berkroden. Techniekleerlingen komen in kleine clubjes langs bij het bedrijf. ,,Dat zijn brugklassers, maar ze stellen écht goede vragen’’, vertelt medewerker Viktor van der Klift tijdens de kick-off. ,,Ze zijn zeer geïnteresseerd. We zijn een klein bedrijf, dus we moeten er echt tijd voor maken, maar het is hartstikke goed en leuk om te doen.’’ Leerlingen van Berkroden maken op deze manier op een laagdrempelige manier kennis met de sector. Het mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten. Voor Klift Metaalbewerking zijn de uurtjes praktijkles op hun eigen terrein de ideale mogelijkheid om potentieel personeel aan te trekken. Voor leerlingen wordt techniek weer wat tastbaarder.

Energietransitie
De kick-off van Sterk Techniekonderwijs stond in het teken van het voeren van goede, inhoudelijke gesprekken over wat er nodig is om de doelen de komende vier jaar te behalen. Voorafgaand gaf Bart van Stralen (projectleider energietransitie van de gemeente Capelle aan den IJssel) een pitch over de opgave om Capelle in 2050 water- en klimaatrobuust te maken (waarbij nieuwe techniek, innovatie en ook het onderwijs een belangrijke rol gaan spelen) en gaf Gijs van der Helm het voorbeeld over hoe technische bedrijven op een eenvoudige, betrokken manier gemotiveerd en jong personeel aan zich weet te binden.

Aansluiting uit Rotterdam
Het door het ministerie van OCW reeds goedgekeurde plan gaat langs vier zogenaamde actielijnen: het versterken van de doorstroom van technische leerlingen vanuit het primair onderwijs, het verbeteren van de doorlopende leerlijn van technische opleidingen, professionalisering van docenten en een innovatief opleidingsmodel. Het Comenius College, IJsselcollege, Accent Praktijkonderwijs (allen Capelle a/d IJssel) en Melanchthon Berkroden slaan de handen ineen. Ook het Techniek College Rotterdam, Hout- en Meubileringscollege, Grafisch Lyceum Rotterdam, de Hogeschool Rotterdam en de betrokken gemeentes waren bij de kick-off aanwezig en hebben zich bij STO aangesloten. ,,We leiden de bouwers van de toekomst op’’, meent Henrik Stevens, directeur van het Techniek College Rotterdam. Stevens is inmiddels aangesloten bij een stuurgroep en zal zich de komende tijd actief bemoeien met Sterk Techniekonderwijs. Enige spoed is wat hem betreft een vereiste. ,,Ik geloof erin dat we tempo moeten houden. De huidige generatie leerlingen gaat heel snel. Daar moeten wij als onderwijs in mee.’’

Noodzaak
Een ding is inmiddels duidelijk: zowel binnen het onderwijs, het bedrijfsleven en ook binnen de lokale overheid is er het besef dat er nú actie moet worden ondernomen. ,,Er is een grotere vraag dan de opleidingen aankunnen’’, sprak Antonella Carletti, directeur van Comenius Beroepsonderwijs en penvoerder van Sterk Techniekonderwijs Capelle & Oostland. ,,De samenwerking tussen het onderwijs, de overheid en ondernemers is essentieel. We hebben jullie nodig.’’

 

Foto: STO