Kap 14 elzen langs Tweemanspolder

Binnenkort start een aannemersbedrijf in opdracht van Recreatieschap Rottemeren met het verwijderen van 14 elzen die onder de elektriciteitsmasten langs de Tweemanspolder staan. De bomen komen met hun takken dichtbij de elektriciteitskabels. Tennet, de netbeheerder van deze hoogspanningsverbinding  heeft het recreatieschap opgedragen deze bomen te verwijderen.

De Elzenlaan langs de Tweemanspolder is inmiddels zo hoog dat ze een gevaar vormen op de plek  waar ze de hoogspanningskabels kruisen. Vanwege de bepalingen over veiligheidszones moeten deze bomen daarom helaas verwijderd worden. We kappen alleen die bomen die een gevaar vormen. Om het beeld van de laan zo min mogelijk te verstoren planten we nieuwe elzen aan. 

Binnenkort krijgen de bomen die verwijderd worden een rode stip. Vervolgens worden ze verwijderd. Daarna planten we zo snel mogelijk weer nieuwe laanbomen op dezelfde plek terug. Zo blijft het beeld van de laanstructuur behouden. Tijdens de werkzaamheden verwachten we geen grote overlast voor omwonenden en bezoekers. Tijdens de kapwerkzaamheden kan vanwege de veiligheid één rijstrook van de weg kortstondig afgesloten zijn. We verwachten dat het blessen, verwijderen en opnieuw inplanten uiterlijk medio december gerealiseerd is.