Roparun ondersteunt ook onderwijs

De Roparun ondersteunt dit jaar 111 goede doelen. Een daarvan is de ontwikkeling van leskoffers die gebruikt worden in het basis- en het voortgezet onderwijs. De leskoffers worden verzorgd door de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker. Kinderen bij wie kanker is vastgesteld, moeten onderwijs blijven volgen. Dan geraken ze niet in een sociaal isolement, behouden ze hun vriendenkring en blijft hun intellectuele ontwikkeling op peil.

De leskoffer bevat materiaal om het onderwerp op school en in de klas bespreekbaar te maken. Daarnaast ook aanwijzingen hoe het lesprogramma in te richten, waarbij getracht wordt het normale lesprogramma zo veel mogelijk intact te laten. De zieke kinderen mogen niet in een uitzonderingspositie geplaatst worden, die zou het stigma vergroten en een zwijg- en wegkijkcultuur creëren die voor de sociale ontwikkeling van de kinderen schadelijk is.

Onze razende reporter Ruud Bahnert is bij de Daniël den Hoed-kliniek in Rotterdam-Zuid om mee te maken hoe de teams het moment van passeren van deze kliniek ervaren. Dat is natuurlijk voor velen een zeer emotioneel moment en bovendien vaak de belangrijkste drijfveer aan de Roparun deel te nemen. Sommigen hebben familieleden en geliefden die in de kliniek behandeld zijn, anderen hebben een persoonlijke strijd tegen kanker geleverd.

Cornel bevindt zich letterlijk op de finish van de Roparun. Hij deelt ons mede hoe laat de teams gaan finishen. Royal FloraHolland verwachten we rond 13:10 uur, Vrienden Van Berkel komt rond 13:00 uur en Jatogniettan staat gepland voor 13:30 uur. Langzamerhand gaan we naar apotheose van de Roparun.