Boswerkzaamheden starten op 28 januari

Staatsbosbeheer voert de komende periode in opdracht van Recreatieschap Rottemeren werkzaamheden uit in het Lage Bergse Bos. Het gaat om het verwijderen van essen die ziek zijn als gevolg van essentaksterfte. Daarnaast vindt er regulier bosonderhoud en verjongingskap plaats: het weghalen van bomen en struiken om andere meer ruimte te geven om verder te groeien. Dat gebeurt om de bosstructuur te verbeteren.

Rode stippen
Afgelopen zomer heeft Staatsbosbeheer rode stippen en strepen op bomen gezet in het Lage Bergse Bos. Deze worden vanaf 28 januari gekapt. Dit gebeurt zowel handmatig als met grote machines. De stammen worden op verschillende plekken verzameld, deze gaan naar de zaagfabrieken. Het tak- en tophout wordt in kleine stukjes gehakt en naar de bio-energiecentrale gebracht. Wanneer het hout uitgereden is, worden de plantvakken geschikt gemaakt voor herplant. Op de plekken waar gewerkt wordt, sluit Staatsbosbeheer vanwege de veiligheid wegen en paden af. Na afloop van het werk worden de wegen en paden zo snel mogelijk hersteld en weer geopend voor bezoekers.

Herplanten
In de gedeelten van het Lage Bergse Bos waar open plekken zijn ontstaan, plant Staatsbosbeheer tussen november 2019 en maart 2020 nieuwe bomen en struiken. Zo ontstaan gemengde bossen met een betere structuur, die beter bestand zijn tegen ziektes. Daarnaast worden op verschillende plaatsen laan- en solitaire bomen geplant. Het duurt een aantal jaar tot het er weer uitziet als een echt bos. In de tussentijd komen er al veel planten en struiken op.

Planning
Vanwege het broedseizoen ligt het werk van half maart tot half juli stil. Tussen 28 januari en half maart wordt gewerkt langs het noordelijke gedeelte van Hillegersberg en in de omgeving van restaurant Lake House Rotterdam. Vervolgens komen de noord- en zuidzijde van de Bosweg aan de beurt. Na half juli volgt het werk in de rest van het Lage Bergse Bos.