Buurttoezicht wil starten met verantwoord buurtonderzoek door burgers

Lansingerland, 19 november 2018 – Buurttoezicht Lansingerland (BTL) wil samen met burgers verantwoord burgeronderzoek gaan doen. BTL laat weten dat ze zaken willen gaan beetpakken waar inwoners van Lansingerland veel mee geconfronteerd worden. Als voorbeeld noemen zij woninginbraken en diefstal. Chris van Dam, Tweede Kamerlid voor het CDA, was aanwezig bij de presentatie en gaf aan verheugd te zijn dat BTL hier het voortouw in neemt en juicht alle initiatieven in deze richting toe.

BTL ziet mogelijkheden om samen met de burgers getuigenrapportages te maken en buurtonderzoek te doen. Dat kan fysiek door in de wijk op zoek te gaan naar sporen en bewijs, maar ook digitaal. Zo kan bijvoorbeeld op internet worden gemonitord of spullen die in Lansingerland gestolen zijn via internet worden aangeboden of het verkrijgen van beelden van bewakingscamera’s die bij mensen thuis geïnstalleerd zijn.

Volgens Karel Neelis, één van de grondleggers van BTL, moet dit project worden gezien als een proef. Maar als de proef succesvol is, dan is het ook de bedoeling dat dit landelijk geïmplementeerd gaat worden. “Het idee erachter is dat we de politie willen helpen. Het is bekend dat de politie kampt met een tekort aan capaciteit waardoor bepaalde delicten niet adequaat worden onderzocht. Buurtonderzoek bij woninginbraken wordt momenteel überhaupt niet gedaan. Ook bij straatroven is buurtonderzoek nu beperkt of worden getuigenverklaringen pas veel later ingewonnen. Daar willen we wat aan doen door als burger een klein deel van het werk van politie op te pakken. Het moet dus leiden tot een betere samenwerking.

Op het landelijk buurtpreventie congres dat we vorige maand hebben verzorgd hier in Lansingerland, bleek dat verschillende buurtpreventie/buurttoezicht initiatieven veel meer willen doen voor hun veiligheid dan ze nu doen. Maar omdat het allemaal verschillende partijen zijn die allemaal gefragmenteerd opereren, is het lastig om verbeteringen door te voeren en afspraken te maken. Het delen van informatie is nog steeds een obstakel. De politie mag in het kader van de privacy nauwelijks informatie delen, wat de samenwerking nu nog lastig maakt.”, aldus Karel.

BTL geeft verder aan dat in Nederland inmiddels veel buurtpreventie WhatsApp groepen actief zijn, zo ook in Lansingerland. Daarin kunnen verdachte situaties gemeld worden zodat de buurt direct wordt geïnformeerd. Uit onderzoek blijkt dat daar een preventieve werking van uitgaat en het geeft de inwoners een veiliger gevoel. Maar het zorgt er alleen niet voor dat er ook meer daders worden opgepakt.

“BTL met wil nu samen met andere Buurtpreventie initiatieven een landelijk faciliterend platform opzetten om onderling informatie uit te wisselen. Zo willen we mee bijdragen aan het vormgeven van beleid bij zowel gemeente als politie. Als we als burgers het voortouw nemen met zaken zoals ‘verantwoord buurtonderzoek’, dan verwachten wij dat dit bijdraagt aan een stuk bewustwording bij de mensen. Door het buurtonderzoek komen burgers sneller in aanraking met de verschillende problemen die spelen. Wij menen dat dat preventief zal gaan werken en ook de pakkans kan vergroten. De politie hoeft zelf maar beperkt extra mankracht in te zetten om een dergelijk initiatief te ondersteunen en kan zo de beperkte capaciteit beter inzetten voor haar kerntaken.”, besluit Karel Neelis zijn betoog.

Er moeten nog wel zaken worden afgestemd met de politie geeft BTL aan. Binnenkort gaan beide partijen hiervoor om de tafel zitten. Johan Lemmen, teamchef basisteam van de politie Midden-Schieland, laat in een reactie weten bekend te zijn met de plannen van BTL: “Samen houden we de wijk veilig. Hulp van buurtbewoners en natuurlijk ook van Buurttoezicht is vaak onmisbaar om verdachte situaties te melden, misdrijven op te lossen en elkaar te helpen. Samenwerken is hierbij de sleutel tot succes. Natuurlijk volgen wij de plannen van Buurttoezicht Lansingerland en gaan we graag in gesprek met BTL en de gemeente Lansingerland om samen te verkennen waar initiatieven van BTL aansluiten bij ontwikkelingen binnen de politie.”