Teamleider radio

Afdeling
Radio

Doel van de functie
Geeft leiding aan het team Radio en is eindverantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van radio-uitzendingen.

Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan het bestuur en PBO (ProgrammabeleidBepalend Orgaan).

Kerntaken
• Draagt zorg voor teamvergaderingen.
• Faciliteert het zelfsturend vermogen van het team.
• Selectie van personeel.
• Samenstellen van de programmering en bewaking van het aantal uren ICE.
• Vaststellen van de locatie uitzendingen in overleg met het bestuur.
• Opstellen van de jaarbegroting.
• Legt inhoudelijke verantwoording af aan het PBO.
• Overlegt in het PMT met andere teamleiders en het bestuur.

Functie-eisen
• Verbindende leidinggevende capaciteiten.
• Kennis en/of ervaring met het werken bij een (lokale) omroep.
• Bij voorkeur kennis van de Mediawet.
• Radio moet je passie zijn.

Functie-specifieke competenties
• Verantwoordelijk,
• Communicatief vaardig.
• Is consistent in het nakomen van afspraken.

Minimale uren inzet
4-6 uur per week in overleg in te delen.

Onze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie over de gebruikte cookies en onze privacy-verklaring. Bij het gebruik van de website worden automatisch cookies geplaatst.
Akkoord, verberg dit bericht