Gedachtenspel, woensdag 1 augustus. Michail Bachtin, grensganger tussen linguïstiek en filosofie

Michail Bachtin

Michail Bachtin wordt door sommigen bestempeld als de belangrijkste denker van de Sovjetperiode en grootste literatuurtheoreticus van de twintigste eeuw. Hij ziet  zichzelf in de eerste plaats als filosoof ‘die is aangewezen op het literatuurwetenschappelijke discours’.

Hij is dan ook vooral beroemd geworden om zijn studies over Dostojevski en Rabelais. Zijn beroemdste werk is Problemen van de poëtica van Dostojevski uit 1929, waarin Bachtin stelt dat de grote Russische romancier een nieuw literair genre heeft ontwikkeld: de polyfone roman. Dostojevski schrijft niet over zijn helden, hij staat als auteur tussen zijn personages in. En de lezer is ook deelnemer aan de gebeurtenissen.

Bachtin ontwikkelt denkbeelden over het gebruik van dialogen in romans en wat dialogen betekenen voor ons begrip van de sociale werkelijkheid. Daarnaast kijkt hij naar wat woorden in feite zijn en hoe auteurs in hun boeken woorden toepassen. Zij concepten over het ‘er-buiten-bevinden’ en ‘afsluiting’ hebben de literatuurwetenschap tot ver over de grenzen van Rusland beïnvloed. Toch is Bachtin tot 1975 een vrijwel ongelezen auteur. Zijn leven kenmerkt zich door controverse rondom zijn persoonlijke biografie en het werkelijke auteurschap van een aantal aan hem toegeschreven werken is tot op de dag van vandaag omstreden.

Vanavond in Gedachtenspel staan we stil bij deze invloedrijke en hoogst originele denker, die zich als grensganger beweegt tussen literatuurwetenschap, filologie en filosofie. Ze zullen zelfs zien dat zijn denkbeelden geleid hebben tot de ontwikkeling van psychotherapieën die psychoses kunnen helpen bestrijden en genezen. En waarom hij dan tot 1975, ondanks de grote originaliteit en waarde van zijn werk, zo onbekend is gebleven, dat komt vanavond eveneens ter sprake. U bent van harte uitgenodigd vanavond te luisteren, we beginnen om 20:00 uur.

 

Onze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie over de gebruikte cookies en onze privacy-verklaring. Bij het gebruik van de website worden automatisch cookies geplaatst.
Akkoord, verberg dit bericht