Toekomst van de Rotte

Ruim een week geleden heeft Leefbaar 3B de toekomst van de Rotte op de agenda van de raad van Lansingerland gezet.

Aanleiding is de Pekhuisbrug, die al enkele jaren niet meer open kan, doordat eenbaggerschuit tegen de brug is gevaren. Wat grotere boten kunnen daardoor niet naar het brede deel van de Rotte varen en daar hebben watersporters en watersportondernemers veel hinder van. Graag zouden zij de Pekhuisbrug weer in de oorspronkelijke staat willen hebben, waarbij voor watersporten de brug weer omhoog kan. Een tweede heel belangrijke aanleiding is dat de ondernemers langs de Rotte en de Stichting Plezierrivier De Rotte de aantrekkelijkheid en de grote recreatieve waarden van het Rottemerengebied graag willen vergroten.

Tegelijkertijd staat de Rotte in de belangstelling van de provincie Zuid-Holland, twee waterschappen en een aantal gemeenten om de Rotte als recreatieve vaarroute te verbinden met de Oude Rijn en de Vliet, het groene hart van Zuid-Holland.

Daarom heeft Jan Pieter Blonk namens Leefbaar 3B, mede ondertekend door de PvdA, een motie ingediend om de volgende punten in het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren te agenderen:
De mogelijkheden en de haalbaarheid van een recreatieve vaarroute van Rotterdam naar het groene hart van Zuid-Holland te bespreken;
Over deze nieuwe recreatieve vaarroute met het college van Zoetermeer te overleggen;
De rol van de Pekhuisbrug daarin te betrekken.

In de NRC stond afgelopen weekend een heel interessant artikel over de Rotte met de titel:
“Rotte hoeft niet doodlopend te blijven”.

Artikel door: Leefbaar 3B

Onze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie over de gebruikte cookies en onze privacy-verklaring. Bij het gebruik van de website worden automatisch cookies geplaatst.
Akkoord, verberg dit bericht