Lokale partijen klaar voor verkiezingen

Lansingerland – tijdens de debatten die door RTV Lansingerland georganiseerd werden rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, bleek dat de partijen in Lansingerland helemaal klaar zijn voor de verkiezingen. In 3 debatten kruisten zij de degens over belangrijke onderwerpen in Lansingerland.

De 3 debatten werden door RTV Lansingerland georganiseerd in het gemeentehuis van Lansingerland. Presentator Cornel van der Heiden: “we vinden het belangrijk dat de partijen van Lansingerland goed aan de kiezer duidelijk kunnen maken waar ze op stemmen”.

Woningbouw

Telkens stonden drie partijen tegenover elkaar, zo vertelt hij. “De samenstellingen werden zo gemaakt dat de partijen telkens goede discussie-onderwerpen hadden”. Belangrijk onderwerp bij het eerste debat, tussen ChristenUnie, GroenLinks en Partij Neeleman, ging over de woningbouw in de gemeente. GroenLinks stelde voor naar 30% sociale huur te gaan, maar dat was tegen het zere been van de ChristenUnie: “Wij houden vast aan de 20% sociale huur voor Lansingerland. Er is voor ons geen reden om meer sociale huurwoningen te bouwen dan nodig”, aldus Kees-Willem Markus. Eddy Neeleman van Partij Neeleman kaartte daarbij nog aan dat in zijn optiek de ChristenUnie helemaal niet aan 20% sociale huur wil voldoen.

“Het aantal woningen dat gebouwd gaat worden blijft gelijk, terwijl de gemeente groeit. Dan wordt dat percentage dus lager”, aldus de heer Neeleman. Voor hem staat buiten kijf dat er allereerst gekeken moet worden naar toekomstige bewoners die nu al in Lansingerland wonen, omdat ze daar graag willen blijven. “Natuurlijk komen er ook mensen van buiten de gemeente in Lansingerland wonen. Het is een mooie gemeente die openstaat voor iedereen. U gaat toch ook de kerkdeur niet dichthouden als er iemand van buiten de kerkgemeenschap naar binnen wil?”.

“Een kerk vergelijken met het bouwen van woningen, dat gaat natuurlijk absoluut niet op”, reageert de heer Markus. “We moeten alle typen woningen bouwen, want naar alle typen is vraag. Dan is 30% sociaal gewoon teveel”. GroenLinks en de ChristenUnie vonden elkaar uiteindelijk wel, aldus Marko Ruijtenberg van GroenLinks: “Ik ben heel blij dat de heer Markus open staat voor 30% sociale huur in de nieuwe wijken die we in Lansingerland gaat bouwen.”

 

 

Financiële consequenties

Ook tijdens het debat dat werd gehouden de lijsttrekkers van Leefbaar 3B (Simon Fortuyn), D66 (Michiel Muis) en VVD (Kathy Arends) ging het over woningbouw. Deze partijen vinden het belangrijk dat er een goed beleid komt op het bouwen van woningen. Simon Fortuyn ging daarbij in op de discussie die ook al in het eerdere debat werd gevoerd: kun je woningen bouwen voor “eigen” inwoners? “Wij als Leefbaar 3B hebben gesteld dat we primair willen bouwen voor onze eigen inwoners. Ik weet natuurlijk wel, we zitten hier niet op een eiland, en we kunnen er geen muur omheen bouwen, maar ons belang ligt bij de eigen inwoners”.

Direct reageert Michiel Muis (D66): “Wanneer ben je een eigen inwoner?” Voor Simon Fortuyn ligt dat eenvoudig: “Op het moment dat je hier geboren en getogen bent, dan ben je volgens mij wel een eigen inwoner”. Voor Kathy Arends ligt het iets genuanceerder: “We weten wat de vraag is van onze eigen inwoners, en naar die behoefte moeten we gaan bouwen. We kunnen niet in heel Nederland onderzoek doen naar waar mensen willen wonen”.

Verder werd in dit debat duidelijk aandacht gegeven aan de financiële consequenties die er misschien voor de gemeente zijn als er op een andere manier gebouwd wordt.

 

 

Coffeeshop

In het debat tussen Leefbaar 3B, D66 en VVD werd ook gesproken en gedebatteerd over een eventuele coffeeshop in Lansingerland en de gereguleerde wietteelt die daaraan ten gronslag zou liggen. “Het is een onderwerp dat speelt onder bewoners, omdat ze die coffeeshop liefst niet in de achtertuin willen”, aldus co-host Marc de Boer.

Michiel Muis is duidelijk over dit onderwerp: “in Lansingerland hebben we een nul-beleid, wat inhoudt dat we simpelweg geen coffeeshop in Lansingerland kunnen toestaan.” Toch pleitte hij wel voor regulering van wietteelt: “De situatie in Nederland is een beetje lastig: je mag wel wiet kopen en gebruiken, maar je mag het niet kweken of aan een coffeshop leveren. Dat maakt het voor criminelen heel lucratief om daarmee bezig te zijn. Als je het reguleert haal je het uit de illegaliteit, en maak je de hele keten veiliger”.

Kathy Arends is het daar niet mee eens: “We gaan toch ook niet zeggen: kijk eens, hier is het drugspand voor heroïne, hier zijn de spuiten. Dat doen we in Nederland ook niet. In Lansingerland zijn we een hele jonge gemeente, en vanuit mijn ervaringen in mijn werk weet ik dat jongeren die met wiet in aanraking komen, sneller en makkelijker overstappen op zwaardere middelen en harddrugs.”

Voor Simon Fortuyn is het duidelijk: “als je wiet gaat reguleren, en een coffeeshop gaat reguleren, dan is dat het verkeerde signaal voor een gemeente die voor meer dan 25% uit jongeren bestaat. Ik denk dat je hier heel doelbewust afstand van moet nemen, dat is ook een signaal vanuit de gemeente”.

 

 

Islam in Lansingerland

In het derde en laatste debat werd aandacht gegeven aan de islam in Lansingerland. De nieuwe moskee werd geopend in Bergschenhoek, en daar werd in het debat aandacht aan gegeven. Op de stelling van de presentatoren “De gemeente doet er goed aan het moskeebestuur in Lansingerland te steunen” werd positief gereageerd.

Hans van der Stelt van het CDA is duidelijk over zijn redenen: “in Nederland heeft iedereen het recht om zich te verenigen en een gemeenschap te vormen, of dat nu een kerk is of een moskee.” Minder eensgezind waren de partijen over de manier waarop de anderen aan tafel tegen het moskeebestuur aankeken. Petra Verhoef van de PvdA maakte tijdens het debat duidelijk dat ze een bepaalde zinsnede uit het verkiezingsprogramma van het CDA niet vond passen: “Er staat een passage in dat programma waarin volgens ons geïnsinueerd wordt dat de moskee een broedplaats is van radicalisering, en dat culturele minderheden zich afkeren van de samenleving. Dat vinden wij ongepast.”

Leon Hoek van Wij Lansingerland reageert: “U bent het toch wel met mij eens dat het bespreken van het verkiezingsprogramma van het CDA niet thuishoort in een commissievergadering”. Hij verwijst daarmee naar een agendapunt dat door de PvdA werd aangebracht tijdens de commissie Algemeen Bestuur. “Dat was een soort politiek novum, om dat op deze manier te agenderen. Wij hebben toen gezegd: wat ons betreft is dit niet het podium om het over dit soort zaken te hebben.”

Hans van der Stelt van het CDA verwondert zich: “Ik vind het bewonderenswaardig hoe de PvdA zich zorgen maakt en zich wil bemoeien met het verkiezingsprogramma van een andere partij. Daarnaast heeft mevrouw Verhoef zitten shoppen in ons verkiezingsprogramma en is de kernboodschap daarin vergeten: iedereen moet kunnen meedoen”. Een interessant debat dat hieronder volledig is terug te luisteren.

 

 

Groot Lijsttrekkersdebat

Naast deze debatten wordt er op 15 maart ook een Groot Lijsttrekkersdebat georganiseerd in samenwerking met RTV Rijnmond. “Je ziet dat de partijen erg aan elkaar gewaagd zijn, dus dat wordt een stevig debat”, aldus Cornel van der Heiden. Voor wie dat debat wil bijwonen is er plaats in het gemeentehuis, waar het debat zal plaatsvinden. U hoeft zich vooraf niet aan te melden en toegang is gratis.

Onze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie over de gebruikte cookies en onze privacy-verklaring. Bij het gebruik van de website worden automatisch cookies geplaatst.
Akkoord, verberg dit bericht